NYHEDER FRA DANVET

PATTEGRISEPAKKEN – nyt tilbud fra Danvet

Nyheder pattegrisepakken Danvet

Pattegrisepakken

Danvet tilbyder nu, at du kan få lavet en specifik analyse rettet mod reduktion af dødeligheden hos pattegrise før fravænning. Analysen er beskrivende og sammenligner din besætning med det, vi har valgt at kalde Danvet Golden Standard indenfor pattegrisedødelighed. Analysen er bredt funderet og inkluderer mange forskellige aspekter vedrørende farestalden. Baseret på sammenligning af dine resultater med Danvet Golden Standard udarbejdes en specifik handlingsplan for netop din besætning.

HVORFOR EN PATTEGRISEPAKKE?
Reduktion af pattegrisedødelighed er relevant både af økonomiske, dyrevelfærdsmæssige og økonomiske årsager. Med 1000 søer vil en reduktion af dødelighed før fravænning fra eks. 15% til 13% give omkring 17 ekstra grise pr. uge. En målrettet analyse og efterfølgende handlingsplan vil desuden virke motiverende for medarbejderne i farestalden.

DANVET GOLDEN STANDARD
Med Danvet Golden Standard introducerer vi et koncept, hvor vi ud fra en dybdegående analyse af 10 besætninger med en meget velfungerende farestald har udarbejdet en drejebog for arbejdet med reduktion af pattegrisedødeligheden i besætninger, hvor resultaterne er mindre prangende.
I Danvet mener vi, at der er mange årsager til høj dødelighed før fravænning – det er et kompliceret puslespil, som involverer langt mere end huletræning og splitmalkning. Analysen af besætningerne i Danvet Golden Standard involverer derfor en bred vifte af parametre, for eksempel rygspæktykkelse hos søer ved faring, fodring af diegivende søer og bemanding af farestalden hverdag og weekend. Den samlede analyse involverer en vurdering af ikke mindre end 120 forskellige spørgsmål, som bidrager til det samlede billede af besætningen og giver solid basis for evaluering og handlingsplan.

RAPPORTEN
Alle pattegrisepakke udmunder i en rapport med en beskrivelse af styrker og svagheder omkring farestalden. Rapporten vil indeholde fem afsnit:

 1. Aktuelle produktionsresultater
  Herunder vægt nyfødte, USK pattegrise og rygspæktykkelse ved faring
 2. Gennemgang af procedurer incl. risikovurdering
 3. Sammenligning med referencebesætninger – Danvet Golden Standard
 4. Samlet anbefaling
 5. Målsætnin

Eksempler på oversigter fra pattegrisepakke:

Fordeling af grisenes vægt ved fødsel
Figur 1: Fordeling af grisenes vægt ved fødsel (RØD: Undervægtig; GUL: Lille; GRØN: Normal)
Diagnoser ved obduktion af døde grise
Figur 2: Diagnoser ved obduktion af døde grise, sammenholdt med Danvet Golden Standard

HVAD KRÆVES AF DIG?

 • For at vi kan tilbyde pattegrisepakken, kræves følgende:
 • Valid og opdateret e-kontrol
 • Spørgeskemaet ”Kortlægning af rutiner i farestalden” udfyldes med relevante medarbejdere
 • Pattegrise-USK foretages af dyrlæge
 • Vejning af nyfødte før kuldudjævning (mindst 15 kuld)
 • Rygspækscanning før faring (mindst 1 ugehold)


OPFØLGNING

Pattegrisepakken inkluderer et opfølgende dyrlægebesøg efter 8-12 uger, hvor I sammen med dyrlægen følger op på handlingsplanen og vurderer allerede iværksatte tiltag.

Kontakt din dyrlæge for flere informationer, hvis du er interesseret i en pattegrisepakke.

image_printPrint indlæg