NYHEDER FRA DANVET

PRRS Hatting gav 15 grise færre pr. årsso.

Seges Svineproduktion har opgjort data fra 13 besætninger smittet med PRRS-1-Hatting i sommeren 2019. So-besætningernes produktivitet blev sammenlignet i en før PRRS periode på 7 måneder (december 2018 til juni 2019) og en efter PRRS periode på 5 måneder (august 2019 til december 2019). Hele undersøgelsen kan læses her via link Klik her.

Alle 13 besætninger oplevede markant flere dødfødte (0,6-2,6 pr. kuld), færre levendefødte grise (2,4-6,5 pr. kuld) og pattegrisedødeligheden blev næsten fordoblet i over halvdelen af besætningerne. Antallet af fravænnede grise i 5 måneders perioden faldt fra 2,4 til 6,5 grise pr. kuld. Ved en produktivitet på 2,3 kuld pr. årsso svarer det til et fald i antallet af fravænnede grise pr. årsso på 5,5-15,0. Samlet fravænnede de 13 besætninger 54000 smågrise færre i perioden efter PRRS-smitte, sammenlignet med før perioden.

Ingen af de 13 undersøgte besætninger var tilbage på normal produktivitet 5 måneder efter smitten, men der var væsentlig bedre produktivitet i slutningen i perioden, i forhold til de første måneder.

Der var forskel i PRRS-status i de 13 besætninger inden PRRS-1-Hatting smitte. 10 af de undersøgte besætninger var PRRS frie inden smitten med PRRS-1-Hatting, en var smittet med PRRS-1, en besætning var smittet med PRRS-1 og PRRS-2 og en besætning var under PRRS sanering. Alle 13 besætninger forsøgte at kontrollere PRRS gennem blitz-vaccination. 9 besætninger brugte vaccinen Unistrain PRRS, 3 brugte Porcilis PRRS og en besætning Progressis PRRS.

Der var ingen forskelle på pattegrisedødelighed i mellem besætninger, uanset hvilken PRRS-vaccine, der blev anvendt. Derimod var der en tendens et mindre fald i pattegrisedødelighed i de besætninger, der var PRRS-smittede inden PRRS-1-Hatting, sammenholdt med de PRRS-frie besætninger. Denne forskel har vi også i praksis oplevet i flere Danvet besætninger, som var PRRS-positive og som PRRS-vaccinerer polte eller polte og søer.

Alt i alt kan konkluderes at:

  • PRRS-1-Hatting smitte har givet større tab i besætningerne, sammenlignet med tidligere PRRS tabs opgørelser.
  • Besætninger med PRRS immunitet opnået gennem vaccination ser ud til at have mindre problemer med PRRS-1-Hatting
image_printPrint indlæg