PRRS vaccination sænker smittetrykket

Af svinefagdyrlæge Jens Sørensen

Mange besætninger arbejder på at lave en PRRS-delsanering. En væsentlig forudsætning for succes er god sektionering af staldanlægget og mulighed for at flytte grise uden kontakt mellem holdene.
PRRS er luftbåren, så der er risiko for smitte mellem staldsektioner og nabobesætninger. Brug af en levende, svækket vaccine til smågrise mindsker risikoen for smittespredning.
Vaccination af smågrisene efter fravænning betyder mindre udskillelse af virus, hvis grisene senere smittes.
Et amerikansk studie har set på effekten af smågrisevaccination og smittespredning. 1.000 smågrise i en sektion blev vaccineret ved fravænning. 1.000 smågrise i en anden sektion blev ikke vaccineret (kontrolhold). Fire uger efter blev 100 grise fra hvert hold smittet med PRRS-virus.
Hovedtal fra undersøgelsen (vaccine/kontrol):

▶▶
PRRS-virus i luften efter PRRS-smitte, dage: 5/21 dage.
▶▶
PRRS-virus udskillelse, gennemsnit, dage: 6/36 dage.
▶▶
Antal utrivelige grise: 2,9/5,7 procent.

Forskellene var statistisk sikre. Smittetrykket var lavere i vaccinegruppen, da der kun kunne påvises virus i luften i fem dage, modsat kontrolgruppens 21 dage.
Tilsvarende havde de uvaccinerede grise i gennemsnit seks gange længere udskillelse (36 dage) af PRRS-virus.
Tilvæksten var bedre hos de vacsmittetrykketcinerede grise, som var otte dage kortere om at nå slagtevægten.

Effekten af vaccination i forholdt ses også under danske forhold. Alene i år har jeg oplevet to slagtegrisebesætninger, der fik væsentligt bedre produktionsresultater efter indsættelse af PRRS-vaccinerede smågrise fra deres faste, PRRS-positive smågriseleverandør.

Dødeligheden blev reduceret på grund af bedre kontrol med luftvejsinfektioner, herunder akut ondartet lungesyge. Der var færre aflivede grise med mavesår som følge af PRRS-lungesyge. Der var tale om fald i besætningernes totale dødelighed på 30-50 procent.

Brug af levende, svækkede vacciner ved fravænning er en hjælp til at mindske smittespredning mellem sektioner og mellem besætninger.

Derved kan en sobesætning, der får født PRRS-negative grise øge sandsynligheden for at fravænne PRRS-negative grise. Herefter er soholdet klar til at tømme alle klimastalde samtidig for at kunne afslutte PRRS-saneringen.

Det er vigtigt at understrege, at PRRS-vaccination alene ikke laver en sanering, men kan medvirke til at nå målet. Man skal stadig have fuld fokus på holddrift og intern smittebeskyttelse for at nå i mål.

Magasinet Gris

Juli 2023