NYHEDER FRA DANVET

Registrering af døde søer

Analyse af besætningsregistreringer kan danne grundlag for identifikation af problemområder relateret til sodødelighed, som vil kunne anvendes ved udarbejdelse af handlingsplaner til reduktion af sodødelighed for den enkelte besætning, men en forudsætning for dette er, at registreringerne foretages korrekt, konsekvent og omhyggeligt.

Danvet Research har analyseret et års registreringer af døde søer i 7 besætninger (1252 døde søer og gylte). Som det ses i tabellen nedenfor, varierer tallene meget mellem besætningerne, eks. er der en stor spredning på andelen af aflivede i forhold til selvdøde søer/gylte, og procent dødsfald, der sker i farestalden, og den hyppigste dødsårsag er (ikke overraskende) ikke den samme i alle besætninger. Besætningens egne registreringer er derfor vigtige, når der skal laves specifikke handlingsplaner for reduktion af sodødelighed, fordi gennemsnitstal ikke fortæller hele sandheden.

 

Anbefaling

For at give det bedste grundlag for arbejdet med at sænke dødeligheden hos søer og gylte bør alle døde dyr registreres med dødstype (aflivet/selvdød), formodet dødsårsag, staldafsnit og dødsårsag.

Se flere detaljer under fanebladet ”Danvet Research”.

image_printPrint indlæg