NYHEDER FRA DANVET

Samarbejde med Cloudfarms

Danvet har siden starten af året haft mulighed for at integrere tal fra Cloudfarms i vores egen database, og det er der foreløbig 90 besætninger (CHR-numre), der har sagt ja til. Databasen er unik, fordi den for første gang integrerer opdaterede produktionsdata med baggrundsinformationer om besætningerne – størrelse, beliggenhed, fodersystemer, sundhedsstatus osv. Data behandles selvfølgelig konfidentielt og offentliggøres kun i anonymiseret form.


Formål
Formålet er at få opbygget en database, som indeholder og løbende opdateres med produktionsdata fra de besætninger, der findes i Danvets kundekartotek. Databasen skal understøtte følgende funktioner:
1) Løbende oversigter over gennemsnitlig produktivitet i Danvets besætninger
2) Benchmarking af produktivitet for besætninger internt i Danvet og mod landets øvrige besætninger
3) Statistiske undersøgelser af udvalgte faktorers sammenhæng med produktiviteten, eks. fodring

35 danske sobesætninger
Top 5: Flest fravænnede grise pr. årsso

Status oktober 2019
Databasen indeholder lige nu data fra 43 besætninger med søer, knap 40 besætninger med smågrise og 30 besætninger med slagtesvin (danske og udenlandske). Eller sagt på en anden måde: Databasen rummer nu data fra godt 40.00 søer i Danmark og et tilsvarende antal i udlandet, samt over 150.000 smågrisestipladser og næsten 70.000 slagtesvinestipladser fra danske besætninger.


Skal din besætning med i databasen?
I Cloudfarms vælges fanen ”Indstillinger” i øverste højre hjørne.
Vælg ”Integration” og markér feltet ud for teksten:
”Accepterer du at dele dine produktionsdata med Danvet?”
Gem og luk (se nedenfor for detaljeret instruktion)

VIGTIGT: CHR-nummer skal være indskrevet i Cloudfarms, for at overførsel af data kan finde sted.
CHR-nummer indskrives under ”Indstillinger” – ”Lokation”, hvor man ud for gårdens navn klikker på ”Vis detaljer”. Her kan CHR-nummeret indtastes, hvis der ikke allerede står der. For udenlandske besætninger udarbejdes et unikt bogstav-ID efter aftale med dyrlægen, og dette ID skrives ind i stedet for CHR-nummer.
Instruktion til integration af data:

Instruktion Cloudfarms integration

1. Indtastning af CHR-nummer
Gå ind under “tandhjulet” i øverste højre hjørne
Vælg Lokationer og marker besætningens navn på listen i venstre side
Klik Vis detaljer – blå tekst på højkant helt ude i højre side (se foto nedenfor)
Skriv CHR-nummeret i feltet CHR # under Centralt dyre register

2. Integration af data
Gå ind under “tandhjulet” i øverste højre hjørne
Vælg Indstillinger og fanebladet Integration
I venstre side sættes et flueben ved Danvet integration, hvis du ønsker at dele data med Danvet

image_printPrint indlæg