NYHEDER FRA DANVET

Sammenhæng mellem fravænningsdag og dødelighed hos pattegrise?

Grise i hule

Førhen var torsdag fravænningsdag i langt de fleste besætninger. Dette betød, at hovedparten af faringerne lå i weekenden, og fordele og (især) ulemper ved dette har været drøftet i årevis. Er det godt at søerne har fred og ro, eller skidt at overvågningen begrænses? Og hvad med de weekender, hvor stalden passes af mindre rutinerede folk? Kan farestaldsmanageren lave tilstrækkeligt forarbejde fredag, så der tages de rette beslutninger lørdag-søndag? Og hvor længe kan de mindste nyfødte vente på at blive ”samlet op”?

I besætninger, hvor en stor del af søerne farer i weekenden, er der med andre ord en teoretisk risiko for flere dødfødte grise og/eller højere dødelighed hos pattegrisene på grund af nedsat overvågning og pasning. Danvet Research har undersøgt sammenhængen mellem fravænningsdag, antal dødfødte grise og dødelighed før fravænning ved indsamling af data fra 173 DANVET besætninger med sammenlignelig kuldstørrelse incl. dødfødte grise.

Langt de fleste af de undersøgte besætninger fravænner stadig grisene enten torsdag eller fredag og har dermed en stor del af søerne til faring i weekenden. Den laveste dødelighed hos pattegrisene ses i besætninger, der fravænner om lørdagen og dermed har faringer midt i ugen. Sammenlignes lørdagsfravænning med torsdag-fredag ses signifikant færre dødfødte pr. kuld (minus 0,2 grise/kuld; figur 1) og procent døde før fravænning (minus 2,1 %-point; figur 2).

Konklusion: Ud fra data i 173 DANVET besætninger anbefales det at fravænne grisene lørdag og få faringerne væk fra weekenden. Herved opnås lavest muligt antal dødfødte og laveste pattegrisedødelighed.

 

Detaljer om undersøgelsen kan ses på her på siden under fanebladet Danvet Research.

Fordeling af dødfødte per kuld for besætninger, der fravænner hhv. torsdag-fredag og besætninger, der fravænner lørdag.
Figur 1: Fordeling af dødfødte per kuld for besætninger, der fravænner hhv. torsdag-fredag og besætninger, der fravænner lørdag. Halvdelen af besætningerne ligger inden for ”boksen”. Gennemsnittet er signifikant forskelligt mellem grupperne.
Fordeling af % døde før fravænning med fravænning hhv. torsdag-fredag og lørdag.
Figur 2: Fordeling af % døde før fravænning med fravænning hhv. torsdag-fredag og lørdag. Halvdelen af besætningerne har en dødelighed, der ligger inden for ”boksen”. Gennemsnittet er signifikant forskelligt mellem grupperne.
image_printPrint indlæg