1

SEGES ændrer anbefalingerne til søernes rygspæktykkelse ved faring

Indtil for nylig lød SEGES’ anbefaling, at landmændene skal gå efter en rygspæktykkelse hos søerne på 16-19 mm ved faring. Nu melder SEGES ud, at den nye anbefaling lyder på 14-17 mm, baseret på data fra otte nyere afprøvninger med 1.-5. lægs søer.

Huldet på søerne har betydning for deres produktivitet og derved resultaterne i farestalden. En anden økonomisk faktor er foderforbruget, som også påvirkes af huldstyringen af søerne. Det er derfor ikke underordnet hvorvidt anbefalingen lyder på 16-19 mm eller på 14-17 mm rygspæktykkelse på faringstidspunktet. SEGES forventer, at den nye anbefaling vil give en foderbesparelse i drægtighedsstalden på 50-100 FE so pr. årsso pga. et lavere foderforbrug til vedligehold og reetablering af det tabte huld.

I forhold til huldets betydning for reproduktionen viser SEGES’ resultater, at 5. lægs søer, der har rygspæk under 13 mm, får flere dødfødte grise. Der er ikke påvist forskelle i totalfødte grise, antal dage fra fravænning til første løbning eller i faringsprocenten i efterfølgende kuld.

SEGES’ argumenter for at lande på en anbefaling på 14-17 mm:

  • Ensartet produktivitet i dette interval
  • Søer i den fede ende ( > 20 mm rygspæk) har tendens til at fravænne færre grise og have en lavere kuldtilvækst
  • Søer i den magre ende ( < 12 mm rygspæk) har også tendens til lavere kuldtilvækst
  • Mulig besparelse på foderforbrug
  • Der er forhøjet risiko for skuldersår, hvis søernes rygspæk er under 15 mm
    (SEGES data fra 2010)

Det er vigtigt at have in mente, at den nye anbefaling og ovenstående argumenter udelukkende er baseret på resultater fra 1.-5. lægs søer. Det vides derfor ikke, om 14-17 mm i rygspæk også giver en god produktivitet, hvis søerne har fået mere end 5 kuld.