NYHEDER FRA DANVET

Slanke søer taber sig mindre i farestalden

Nyt fra Danvet Research:

Resultat:

Jo federe soen er ved indsættelse i farestalden, jo større er tabet af rygspæk under diegivning. De fedeste søer (22-30 mm rygspæk) taber sig mest i farestalden – faktisk hele 4,3 mm i gennemsnit mod 1,8 mm for søer med 13-15 mm rygspæk (figur 1). Soens alder, hvor mange grise, hun er lagt ud med, anvendelse som ammeso og antal fravænnede grise har også statistisk sikker indflydelse på, hvor meget soen taber sig, men huldet ved indsættelse er klart den vigtigste faktor. Samtidig ses positiv effekt på antal fravænnede, hvis søerne ikke er for kraftige ved indsættelse (figur 2).

Anbefaling:   Søerne bør have en rygspæktykkelse på 13-15 mm ved indsættelse i farestalden.

Detaljer om undersøgelsen kan ses på her på siden under fanebladet Danvet Research.

Figur 1:

Sammenhæng mellem rygspæktykkelse ved indsættelse i farestald og huldtab (800 faringer)

Figur 2:

Antal fravænnede grise (egne+ammegrise) er højest, når søerne er slanke ved indsættelse.

image_printPrint indlæg