1

Sodødeligheden er signifikant højere med indkøbt foder

Sodødelighed er i fokus, og foderet har stor betydning for søernes trivsel. Danvet Data har undersøgt, om der er sammenhæng mellem dødelighed hos søer og anvendelse af hjemmeblandet, hhv. indkøbt foder.

Beregning på data fra 240 sohold afslører, at dødeligheden gennemsnitligt er 1,4 %-point lavere i sohold med hjemmeblandet foder. Forskellen er mest tydelig blandt besætninger, der ligger i den høje ende mht. dødelighed, samt i besætninger, der anvender transpondersystem,

 

ANBEFALING: Står valget mellem indkøbt og hjemmeblandet foder, kan det af hensyn til % døde søer anbefales at anvende hjemmeblandet foder.

 

Se flere detaljer og resultater under fanebladet ”Danvet Research”.