NYHEDER FRA DANVET

Tetracykliner til injektion

OPFORDRING TIL FORSIGTIGHED VED BRUG AF TETRACYKLINER TIL INJEKTION!

I den senere tid har Kødkontrollen gentagne gange fundet restmængder af tetracyklin i slagtekroppe (specielt søer). Mængden ligger under den generelle grænseværdi på 100, men over den særlige, russiske grænseværdi på 10.

For at undgå problemer bør man max. injicere 10 ml pr. injektionssted og max. 2 steder pr. behandling.  Desuden er det vigtigt at skønne dyrets vægt korrekt, samt at sikre at den angivne slagtefrist overholdes – gerne plus lidt ekstra elastik.

image_printPrint indlæg