NYHEDER FRA DANVET

Vaccination mod streptokokker kræver grundige overvejelser

Streptokokker udgør en hyppigt forekommende bakteriegruppe. Hos grise er det især arten Streptococcus suis, man ser. Der findes flere forskellige serotyper af Strep. suis. I dansk griseproduktion giver Strep. suis anledning til flere udfordringer hos især pattegrise og klimagrise. Dette indbefatter for eksempel ledbetændelse, hjernehindebetændelse, blodforgiftning og hjerteklapbetændelse.

En øget forekomst af streptokok-infektioner, og derved behandlingskrævende dyr og nødvendige aflivninger i en besætning, kan skyldes mange forskellige ting, heriblandt stressfaktorer i forbindelse med nærmiljøet eller fravænning, vitamin E mangel samt ukorrekt udførelse af kastration, halekupering eller tandslibning.

Nylige opgørelser viser et stigende antal klinisk syge grise med streptokokker, der indsendes til laboratoriet. På staldgangen ser vi også flere steder en stigning i hjernehindebetændelse efter fravænning, og det er kurver vi skal have knækket.

Akutte udbrud kan behandles med antibiotika for at begrænse sygdom og dødsfald, men det er ikke en holdbar løsning over længere tid. Derfor er det vigtigt at kortlægge de største risikofaktorer i den enkelte besætning og optimere på disse områder.

Vaccination er et forebyggende tiltag, men der er både positive og negative erfaringer omkring vaccination. Der findes en kommerciel Strep. suis vaccine, Streptovac, der indeholder serotype 2 og 1/2.

Derudover kan der bestilles en besætningsspecifik autovaccine, som indeholder én eller flere serotyper der er fundet i besætningen ved forudgående diagnostik.

I Danmark er det serotype syv og dernæst serotype to og ni, der oftest isoleres fra indsendte syge grise.

Er det allerede forsøgt at løse en streptokok-problematik i en besætning med diverse optimeringer og management-forbedringer uden effekt, kan vaccination være værd at overveje.

På baggrund af de modsatrettede erfaringer fra vaccination mod streptokokker er det dog vigtigt, at beslutningen om vaccination er velovervejet, og at besætningen som helhed indgår i den samlede vurdering af den forventede effekt.

Den nyeste litteratur på området, baseret på studier fra hele Europa, viser blandt andet at effekten fra vaccination kan afhænge af hvilke serotyper, der er fundet i den enkelte besætning, og hvilket vaccinationsprogram der vælges. Litteraturen viser også, at co-infektion med PRRS og influenza kan have negativ betydning for effekten fra vaccination.

image_printPrint indlæg