Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Anders Elvstrøm, Mobil: 61 63 88 32 eller e-mail: anders.elvstrom@danvet.com 

Data og research

Sodødeligheden er signifikant højere med indkøbt foder

Sodødeligheden er signifikant højere med indkøbt foder

Sodødelighed er i fokus, så når en Danvet dyrlæge har en fornemmelse af, at der er forskel på dødeligheden i sohold med hjemmeblandet og indkøbt foder, ja, så må Danvet Research selvfølgelig straks i gang med at indsamle data for at be- eller afkræfte dette. Konklusionen er klokkeklar: Dødeligheden i besætninger, der anvender hjemmeblandet foder, er 1,4 %-point lavere end med indkøbt foder, så anbefalingen er (også) i forhold til dødelighed, at der så vidt muligt anvendes hjemmeblandet foder. 

 

Baggrund      

Danvets dyrlæger besøger mange besætninger i forbindelse med deres rådgivningsarbejde, og dyrlægernes observationer leder til antagelser om forskellige sammenhænge. I dette tilfælde: Det virker, som om dødeligheden hos søer er lavere i de besætninger, der kører med hjemmeblandet foder. Med Danvet Research har vi heldigvis muligheden for at efterprøve sådanne antagelser, så dyrlægernes rådgivning er baseret på fakta og ikke på personlige antagelser, så derfor blev der igangsat en dataindsamling for at undersøge sagen.

 

Datasæt        

Data fra 240 sohold fordelt mellem alle Danvets dyrlæger. Avls- og opformeringsbesætninger er udeladt, ligesom besætninger, der i det pågældende kvartal havde et specifikt problem, der kunne påvirke dødeligheden, heller ikke er med i beregningerne.

 

Faktorer        

Dødelighed i forrige kvartal og fodertype hjemmeblandet/indkøbt. Det er ikke registreret, om der anvendes våd- eller tørfoder, fordi dette ofte varierer mellem staldafsnittene indenfor den enkelte besætning.

 

Resultater     

Antal besætninger og resultat pr. gruppe ses i tabellen nedenfor. I hver gruppe (hjemmeblandet/indkøbt) er der 3 besætninger, som har en dødelighed over 20%. Da dette kan skyldes noget andet end foderet, er beregningerne foretaget både med og uden disse 6 besætninger. Ligeledes er der set på besætningernes system i drægtighedsstalden, da det har stor indflydelse på dødeligheden (https://danvet.com/research/sodoedelighed-i-forskellige-draegtighedssystemer/), men også indenfor hvert system (en sti pr. so, løsgående i storstier og transponder stabile/dynamiske grupper) dør der flere søer ved indkøbt foder.

 

 

Konklusion:   Dødeligheden hos søer er statistisk sikkert lavere i sohold med hjemmeblandet foder

 

1,4 %-point lavere sodødelighed i gennemsnit for hjemmeblandet foder, med størst forskel blandt de ringeste besætninger (høj dødelighed) og mindre blandt de bedste

Andelen af besætninger med under 10% sodødelighed er 10% højere hos hjemmeblandere

Blandt hjemmeblandere fandtes to besætninger med en sodødelighed under 5%, mens laveste værdi hos besætninger med indkøbt foder var på 7%

Tabel 1: Oversigt over dødelighed hos søer i besætninger med hjemmeblandet eller indkøbt foder.

Figur 1: Fordeling af besætninger i forhold til dødelighed hos søer

Figur 2: Boksplot af dødelighed hos søer. Halvdelen af besætningernes dødelighed ligger inden for de blå kasser, så der er altså et mere samlet resultat for hjemmeblandere og større spredning ved indkøbt foder.

Figur 3: Besætninger med under 10%, 10-15% og over 15% dødelighed hos søerne i forhold til foder. For hjemmeblandet foder er der en større andel af besætninger med sodødelighed under 10%.

 

image_printPrint indlæg