Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Anders Elvstrøm, Mobil: 61 63 88 32 eller e-mail: anders.elvstrom@danvet.com 

Data og research

Håndtering af polte for højest muligt antal levendefødte

DANVETs dyrlæger afholdt før sommerferien workshop med fokus på højt antal levendefødte hos polte. Baggrunden for dette var en dataindsamling via DANVET DATA hvoraf det fremgik, at der er meget stor spredning mellem resultaterne hos DANVETs besætninger (Nyt fra DANVET DATA, april 2018). Undersøgelsen viste ikke overraskende, at besætninger med indkøbte polte gennemsnitligt får signifikant flere levendefødte grise både i 1. læg og senere, men også at der både med polte af egen avl og hos besætninger med indkøbte polte findes besætninger, der ligger meget lavt i antal levendefødte.

Der er med andre ord plads til forbedring i en del besætninger. For at give den bedst mulige basis for rådgivningen til de besætninger, der ligger lavest, blev det besluttet at afholde en workshop med erfaringsudveksling mellem DANVETs dyrlæger og sparring med inviterede eksperter. Konklusionerne fra workshoppen er opsummeret nedenfor.

 

Overordnede kommentarer

Det absolut vigtigste for en høj kuldstørrelse er management og fodring, mens eventuelle infektioner i denne sammenhæng er mindre relevante.

Dataindsamling blandt Danvets top- og bundbesætninger mht. kuldstørrelse i 1. læg viser, at der blandt topbesætningerne med indkøbte polte er signifikant flere, der løber poltene i boks, øger foderstyrken til mindst 3 FE/dag i mindst 7 dage før løbning (flushing) og opstalder poltene i enkeltbokse indtil scanning. For hjemmeavlere er det vigtigere at få poltene brunstsynkroniseret.

En generel observation blandt dyrlægerne er, at der især hos mange hjemmeavlere er for lidt professionalisme og meget lidt fokus på genetik (udvælgelse og styring).

 

Vigtige punkter

  • Fodring fra 60 kg til 4 uger efter løbning
  • Opstaldning/løbning

  • Ornekontakt

 

Fodring fra 80 kg til 4 uger efter løbning

Polte skal ikke fodres som slagtesvin helt til de vejer 100 kg, de skal fodres med polteblanding fra 60 kg.

Vær opmærksom på, at poltene får protein og energi nok, især under/efter transpondertræning.

Poltene skal have en rygspæktykkelse på mindst 12 mm ved løbning, så ved fodring i stier sættes foderstyrken på mere end de anbefalede 2,9 FE for at sikre, at alle polte får foder nok.

Flushing øger kuldstørrelsen og skal indledes mindst 7 dage før løbning, men kan startes op til 3-4 uger før.

Foderstyrken skal ned umiddelbart efter løbning og ligge på højest 2,5 FE i de næste 2-4 uger.

 

Opstaldning/løbning

Ved løbning skal poltene have en alder på 230-255 dage og en vægt på 135-155 kg.

Poltene flyttes så få gange som muligt – ved pladsproblemer indkøbes/hjemtages polte ved 20-26 uger.

Opstaldning skal muliggøre tilstrækkeligt opsyn og observation af 1. brunst (belægningsgrad/lokalitet).

Lys i stalden er afgørende for, at poltene kommer i brunst – anbefalet er > 100 lux i mindst 16 timer/døgn

Poltene må som udgangspunkt ikke flyttes/stresses efter endt Altresyn-behandling.

Poltene skal løbes i boks!

Ved løbning i stier udgør det et problem, at poltene ikke løbes samtidig: De polte, der løbes først, går på flushing-foderstyrke i lang tid efter løbning.

Opstaldning i enkeltboks, til dyrene er scannet drægtige, øger kuldstørrelsen signifikant (indkøbte polte).

 

Ornekontakt

Ornekontakt er vigtig, men for tidlig ornekontakt kan få unge polte i gang før de er helt klar, hvilket giver stor spredning i brunsttidspunkt, svag 2.-3. brunst og ofte for slanke polte ved løbning.

image_printPrint indlæg