Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Anders Elvstrøm, Mobil: 61 63 88 32 eller e-mail: anders.elvstrom@danvet.com 

Data og research

POLTEPAKKEN

HVAD ER EN POLTEPAKKE?

Danvet tilbyder nu, at du kan få lavet en specifik analyse på dine polte. Analysen er beskrivende og vil give dig et overblik over resultaterne for 1. lægs søer sammenholdt med resultaterne i Danvets øvrige besætninger. Analysen vil belyse styrker og svagheder ved poltehåndteringen i netop din besætning, og du kan med rapporten i hånden få lavet en handlingsplan sammen med din dyrlæge. Analysen hjælper landmand og dyrlæge til at få overblik over produktionen og sammen sætte ind lige dér, hvor der er mulighed for at løfte produktivitet og indtægt.

Poltepakken tilbydes i to versioner: Basispakken, hvor der kun indsamles de mest basale informationer (se nedenfor), og en udvidet pakke, hvor der fokuseres på andre parametre, udvalgt i samarbejde med landmanden. Eks. fodersammensætning eller rygspæktykkelse ved løbe tidspunktet. Den udvidede poltepakke giver mulighed for at lave en statistisk evaluering af nye tiltag (før-efter), hvis analysen gentages.


RAPPORTEN
Alle poltepakker udmunder i en rapport med en beskrivelse af styrker og svagheder i besætningens poltehåndtering. Rapporten vil indeholde fire afsnit:

 • 1. Produktivitet
 • 2. Poltehåndtering
 • 3. Sammenligning med database
 • 4. Vurdering og målsætning

HVAD KRÆVES AF DIG?
For at vi kan tilbyde poltepakken, skal du levere flg. informationer for enkeltdyr gennem mindst 6 måneder:

 • Alder ved den løbning, der medførte 1. drægtighed
 • Antal levendefødte 1. kuld
 • Antal dødfødte 1. kuld
 • Antal fravænnede 1. kuld
 • Information om poltemanagement

(Fodring, procedurer omkring løbning etc.)

Til en den udvidede version af poltepakken kan vi eksempelvis inddrage:

 • Genetik
 • Rygspæk ved løbning
 • Håndtering ved løbning
 • Fodring under drægtighed
 • Flushing strategi (antal dage/FE)
 • Andre parametre, der findes relevante i den enkelte besætningOPFØLGNING
Vi anbefaler, at du får lavet en ny analyse efter 6-12 måneder for at følge op på din handlingsplan. Ved opfølgningen gentages analysen, og vi ser specifikt på to punkter:

 • 1. Følges planen (eks. løbes alle polte i den alder, man har besluttet)
 • 2. Giver det de forventede resultater for produktiviteten


Ændringer i produktivitet i forhold til forrige analyse oversættes til økonomisk gevinst/tab.

image_printPrint indlæg