Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Anders Elvstrøm, Mobil: 61 63 88 32 eller e-mail: anders.elvstrom@danvet.com 

Data og research

Sodødelighed i forskellige drægtighedssystemer

Nyt fra Danvet Data

Danvet har endnu engang dykket ned i de mange data og undersøgt aktuelle forhold vedrørende sodødelighed i forskellige drægtighedssystemer.
Sodødelighed er og bliver et relevant område for alle soholdere. Dels har emnet stor økonomisk betydning, og dels er der dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af en høj sodødelighed.

Økonomiske beregninger viser, at 1 % døde søer koster ca. 50 kr pr. årsso. Dvs. at 1 % døde søer mere eller mindre i en 1000-sos besætning udgør +/- 50.000 kr årligt.

Sidst, men ikke mindst, er der politisk bevågenhed på dyrevelfærden, herunder sodødeligheden i Danmark.

Vores undersøgelse er foretaget ultimo 2019 i danske sohold, og den gennemsnitlige sodødelighed kan ses i figur 1.

Figur 1. Gennemsnitlig dødelighed blandt søer ved forskellige opstaldningssystemer

Når der regnes på tallene, er dødeligheden signifikant lavere i boks/so (æde-hvileboks) sammenlignet med alle andre staldtyper.
Der ses også en signifikant lavere sodødelighed i stabile transpondere fremfor dynamiske transpondere.

Lidt talgymnastik og tankeleg er stof til eftertanke og i hvert fald vigtigt for dem, som overvejer at udvide og eller ombygge deres drægtighedsstald:

Eks. 1:
700 søer udvides til 1000 søer og ombygges fra dynamisk til stabil transponderfodring.

  • Før; 13,5% døde søer gange 700 årssøer = 95 døde søer årligt.
  • Efter; 9,8 % døde søer gange 1000 årssøer = 98 døde søer årligt.

Eks. 2:
Der findes ca 1.030.000 søer i DK. Sodødelighed beregnet ud fra, at 100% opstaldes i de 4 forskellige systemer.

  • Boks pr. so; 1.030.000 søer gange 9 % = 92.700 døde søer årligt.
  • Stabil transponder; 1.030.000 søer gange 9,8 % = 100.940 døde søer årligt.
  • Løsgående i storstier; 1.030.000 søer gange 10,5% = 108.105 døde søer årligt.
  • Dynamisk transponder; 1.030.000 søer gange 13,3% = 136.990 døde søer årligt.

Helt teoretisk ville man i Danmark reducere antallet af døde søer årligt med svimlende godt og vel 44.000 søer, såfremt alle danske søer var opbokset optimalt set ud fra sodødelighed alene.
Det lader sig ikke sådan lige gøre, men det er dog stof til eftertanke for både dig, som er soholder, og ikke mindst for de faglige rådgivere i SEGES og Landboforeningerne.
Sidst, men ikke mindst kunne man håbe, at der fra politisk hold var vilje til at medinddrage de faktiske forhold i lovgivningen vedr. opstaldningsformer for drægtige søer.

image_printPrint indlæg