Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Anders Elvstrøm, Mobil: 61 63 88 32 eller e-mail: anders.elvstrom@danvet.com 

Data og research

Weekendfaringer giver flere døde grise

Grise i hule

Førhen var torsdag fravænningsdag i langt de fleste besætninger. Dette betød, at hovedparten af faringerne lå i weekenden, og fordele og (især) ulemper ved dette har været drøftet i årevis. Er det godt at søerne har fred og ro, eller skidt at overvågningen begrænses? Og hvad med de weekender, hvor stalden passes af mindre rutinerede folk? Kan farestaldsmanageren lave tilstrækkeligt forarbejde fredag, så der tages de rette beslutninger lørdag-søndag? Og hvor længe kan de mindste nyfødte vente på at blive ”samlet op”?

Baggrund:     Der er mistanke om, at faring i weekenden giver flere dødfødte grise og/eller højere dødelighed hos pattegrisene på grund af nedsat overvågning og pasning. Da ugedag for faring er relateret til ugedag for fravænning, har vi undersøgt sammenhængen mellem fravænningsdag, antal dødfødte grise og dødelighed før fravænning.

Antagelse:     Søer, der farer lørdag eller søndag, er statistisk set (med en gennemsnitlig drægtighed på 117 dage) løbet enten mandag eller tirsdag. En almindelig so med en diegivningstid på 21-28 dage løbes 3-4 dage efter fravænning, og derfor må de fleste af de søer, der løbes mandag-tirsdag (weekendfaringerne) antages at være fravænnet torsdag eller fredag. Der er må dog forventes stor variation, især på grund af ammesøerne, som oftest kommer i brunst senere.

Datasæt        Fra 173 DANVET besætninger er indsamlet tal for antal levendefødte, antal fravænnede, antal dødfødte og % døde før fravænning.

Resultater     Langt de fleste af besætningerne fravænner grisene enten torsdag eller fredag. Den gennemsnitlige kuldstørrelse incl. dødfødte er ikke signifikant forskelligt for de forskellige fravænningsdage, så de 173 besætninger er sammenlignelige med hensyn til produktivitet (tabel 1).

                      Antal dødfødte grise pr. kuld er højest i de besætninger, hvor grisene fravænnes onsdag eller torsdag, mens dødelighed før fravænning er højest, når der fravænnes mandag. Det laveste antal dødfødte og døde før fravænning ses i besætninger, der fravænner om lørdagen (figur 1-2), og sammenlignet med de mest almindelige fravænningsdage – torsdag og fredag – er der en signifikant reduktion af både antal dødfødte og døde før fravænning med fravænning lørdag (figur 3-4).

Konklusion    Ved sammenligning af torsdag-fredag med lørdag findes:

Signifikant færre dødfødte per kuld ved fravænning lørdag (minus 0,2 grise/kuld)

Signifikant færre døde grise før fravænning ved fravænning lørdag (minus 2,1 %-point)

 

ANBEFALING: Ud fra data i 173 DANVET besætninger anbefales det at fravænne grisene lørdag og få faringerne væk fra weekenden. Herved opnås lavest muligt antal dødfødte og laveste pattegrisedødelighed.

Fordeling af fravænningsdag
Fravænningsdag
Figur 1: Gennemsnit af antal dødfødte i 173 besætninger, der fravænner grisene på forskellige dage. Antal besætninger for hver ugedag angivet nederst på søjlerne.
Fordeling af dødfødte per kuld for besætninger, der fravænner hhv. torsdag-fredag og besætninger, der fravænner lørdag.
Figur 2: Fordeling af dødfødte per kuld for besætninger, der fravænner hhv. torsdag-fredag og besætninger, der fravænner lørdag. Halvdelen af besætningerne ligger inden for ”boksen”. Gennemsnittet er signifikant forskelligt mellem grupperne.
Gennemsnit af % døde i farestald i 173 besætninger, der fravænner grisene på forskellige dage.
Figur 3: Gennemsnit af % døde i farestald i 173 besætninger, der fravænner grisene på forskellige dage. Antal besætninger for hver ugedag angivet nederst på søjlerne.
Fordeling af % døde før fravænning med fravænning hhv. torsdag-fredag og lørdag.
Figur 4: Fordeling af % døde før fravænning med fravænning hhv. torsdag-fredag og lørdag. Halvdelen af besætningerne ligger inden for ”boksen”. Gennemsnittet er signifikant forskelligt mellem grupperne.
image_printPrint indlæg