Cookie- og privatlivspolitik, Danvet

Persondatapolitik

Persondatapolitikken beskriver, hvorledes vi behandler dine personoplysninger. Du kan desuden nedenfor læse om dine rettigheder. 

 

1. Generelle bestemmelser

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Danvet K/S behandler og passer på dine personoplysninger. Vi vil desuden gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som registreret, når vi håndterer dine personoplysninger.

1.1 Grundlæggende behandlingsprincipper

  • Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til borgere og ansatte.
  • Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og de må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
  • Oplysningerne skal være tilstrækkelige og relevante, og de skal være begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
  • Oplysningerne skal være korrekte, og der skal laves passende tiltag til sikring af, at urigtige oplysninger rettes eller slettes.
  • Oplysningerne skal opbevares, så det ikke er muligt at identificere de registrerede i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde formålet.
  • Oplysningerne skal beskyttes mod ulovlig eller uautoriseret behandling, og det skal sikres, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget.

2. Personoplysninger hos Danvet K/S

Danvet K/S ́ hovedopgaver består i at:

  • Tilbyde dyrlægefaglig rådgivning og behandling.
  • Tilbyde kurser indenfor nærmere afgrænsede dyrlægefaglige områder.

Størstedelen af de personoplysninger, som Danvet K/S råder over, vil derfor være indsamlet i forbindelse opstart af vores
samarbejde med dig.

 

3. Dine rettigheder 

3.1 Du har ret til at få indsigt i dine persondata.
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem vi eventuelt har videregivet data til.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller samfundsmæssige interesser, f.eks. forebyggelse af kriminalitet.

3.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Du har ret til at få de persondata, vi behandler om dig, rettet, hvis du mener, at de er unøjagtige. Du skal henvende dig til os med oplysning om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
Vi vil i nogle tilfælde have en forpligtelse til at slette eller begrænse brugen af dine personoplysninger. Du kan desuden bede om at få dine data slettet, hvis du mener, at dine de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

3.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Danvet K/S har vedtaget interne regler om informationssikkerhed. Disse indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. Der laves ligeledes på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning og back-up af data.

Vi vil underrette dig så hurtigt som i tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab, diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, så du kan tage dig dine forholdsregler. Det vil ske senest 72 timer efter, at vi har opdaget bruddet.

5. Danvet K/S ́ hjemmeside

Danvet K/S råder over følgende hjemmeside: Danvet.com

6. Jobrekruttering i Danvet K/S

Hvis du søger en opslået stilling i Danvet K/S, registreres de kontaktoplysninger, som du har afgivet, samt de dokumenter, som du uploader. Det kunne være CV, eksamensbeviser m.v. Oplysningerne anvendes i forbindelse

med ansættelsesprocessen, og vi opbevarer dine oplysninger i op til et halvt år fra den dato, hvor vi modtog din ansøgning. Hvis ansøgningen ikke resulterer i en ansættelse, vil dine oplysninger blive slettet efter et halvt år.

Spørgsmål og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Ønsker du at klage over Danvet K/S ́ behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

 
 

cookiepolItik

Danvet.com
Danvet anvender cookies i forbindelse med at føre statistik over hvor mange og hvordan vores brugere anvender vores hjemmeside. Dette bl.a. for at skabe et overblik og for at kunne forbedre vores hjemmeside og således øge brugervenlighed og tilfredshed i forbindelse med et besøg på danvet.com og undersider. Desuden anvendes cookies i forbindelse med annonceafvikling, således at vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange der klikker på den.
Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Hvad er en cookie?
Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på websitet. En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Der er ingen personlige oplysninger (som dit navn, adresse eller lignede) gemt i vores cookies. Opbevaringsperioden for en cookie Alle cookies sletter sig selv efter et givent antal dage, uger eller måneder, dette kan variere efter formål. Det skal dog bemærkes at en cookie fornyes ved hvert besøg, hvormed perioden nulstilles.
Vil du slette eller blokere cookies?
Hvis du ønsker at slette cookies, sker dette vha. din webbrowsers indstillinger. Du kan finde de mest anvendte webbrowseres hjælpe/support via følgende links: Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Safari Opera iPad, iPhone, iPod touch Android telefoner og tablets
Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når websites ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.
Måling af trafikmåling
danvet.com og undersider anvender cookies fra bl.a. Google, som indsamler data om trafikken, såsom hvilke sider og elementer, brugerne anvender mest på websitet samt til optimering af annoncekampagner. Der registreres ingen personoplysninger. Google Analytics (trafikmåling) Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.