om os hos danvet

Danvet K/S

Danvet er en gruppe specialiserede dyrlæger, som tilbyder rådgivning indenfor alle veterinære og paraveterinære problemstillinger indenfor svineproduktion.
Vores filosofi bunder i en en stærk tro på, at sundere grise giver sundere økonomi, og vores rådgivning holder vi i en uformel, ærlig og transparent tone.

Vores dyrlæger kører ud fra deres private adresser, mens Danvets administration er placeret centralt i Hobro.
Vil du vide mere om Danvet’s dyrlæger, så se præsentationen med kontaktinfo på hver enkelt nedenfor:

dyrlæger

DYRLÆGE TRAiNEE

administration

find os her

image_printPrint indlæg

A. K. Frandsen

A. K. Frandsen
A. K. Frandsen

Anders Mikkelsen

Anders B Mikkelsen
Anders Mikkelsen

Født 1970 og opvokset i Tyskland tilhørende det danske mindretal.

Jeg afsluttede min veterinæreksamen i starten af 1997 og blev straks ansat i Danvet.

Jeg blev medejer i 2002.

Anders Elvstrøm

Anders Elvstrøm
Anders Elvstrøm

Svinefagdyrlæge Anders Elvstrøm

Anders Holm

Anders Holm
Anders Holm

Carsten Knattrup Nielsen

Carsten K Nielsen
Carsten Knattrup Nielsen

Jeg er født (1980) og opvokset på en svinegård i Thy. Privat er jeg gift med Christina, som også er dyrlæge, og sammen har vi tre drenge.

Jeg er uddannet dyrlæge i 2009 med speciale i influenza og svineproduktion. Forinden dette var jeg i Livgarden og arbejdede i New Zealand på en gård. Efter 5 år i blandet praksis har jeg siden 2014 været en del af Danvet.

Udover rådgivning står jeg for videreuddannelse af staldpersonale bl.a. via kurser og danske/engelske ERFA-møder.

Det som betyder mest for mig i mit faglige arbejde er grundighed, kommunikation og tillid.

 • Grundighed skal til for at fange de små marginaler, som kan gøre en stor forskel.
 • God kommunikation er altafgørende for et godt samarbejde. Dette skal opnås ved tæt dialog mellem både staldpersonale, driftsledere og ejere. Samtidig prioriterer jeg en åben og humoristisk tone.
 • Tillid er vigtigt, for at vi sammen kan opnå fremskridt i produktionen og dermed gode resultater. Alle er forskellige og har derfor en forskellig tilgang til tingene, så den personlige relation er noget, som jeg vægter meget højt.

 

Charlotte Glenting

Charlotte Glenting
Charlotte Glenting

Født 1971

Dyrlæge 1996

Fagdyrlæge i svinesygdomme 2009

Medejer af Danvet K/S

 

Claus B. Larsen

Claus B. Larsen

Jeg er født og opvokset på en mindre gård i et dyrlægehjem i Himmerland. Efter endt gymnasie, aftjent værnepligt og et par år med rejser og arbejde i en norsk svineproduktion startede jeg på dyrlægestudiet. Jeg blev færdig som dyrlæge i 2002 og arbejdede et år i blandet praksis. Herefter var jeg 10 år i specialiseret svinepraksis hvor jeg blandt andet uddannede mig til Fagdyrlæge. Først 2 år i Sønderjylland og derefter 8 år i Danvet indtil jeg i 2014 startede som Teknisk Chef i Boehringer-Ingelheim, med fokus på vacciner til grise i Norden. Sommeren 2020 besluttede jeg at vende tilbage til praksis i Danvet og kører nu primært til besætninger Øst for Lillebælt.

Mit faglige fokus er produktionsoptimering med skarpt iagtagelse af bundlinjen. Desuden har jeg en naturlig stor interesse for, og viden om, PRRS og vacciner til grise gennem mine 6 år med ansvaret for dette i medicinalindustrien.

Privat har jeg 2 døtre på 14 og 17 år og er gift med Stinne som driver en mindre dyrlægepraksis med udgangspunkt i vores hjem på en gård ved Glumsø på Sydsjælland.

Frede Keller

Frede Keller
Frede Keller

Gitte Drejer

Gitte Drejer
Gitte Drejer

Hanne Bak

Hanne Bak

Jeg blev færdig som dyrlæge i 1995 og blev derefter ansat i et medicinalfirma, hvor jeg i 6 år arbejdede med smitteforsøg og kliniske afprøvninger på grise i forbindelse med vaccineudvikling.

I 2001 vendte jeg tilbage til Landbohøjskolen, hvor jeg underviste studerende i svinesygdomme på klinikkerne og gik i gang med et Ph.D. studium. Emnet for studiet var overvågning i svinebesætninger indenfor fagområdet epidemiologi. Jeg fik min Ph.D. grad i 2007 og blev certificeret Europæisk specialist i svinesundhed og produktion i 2009.

I årene 2007-2017 var jeg tilbage i medicinalindustrien, hvor jeg som projektleder fortrinsvis arbejdede med vaccineafprøvning i svinebesætninger. I efteråret 2017 forlod jeg industrien for at komme tættere på primærproduktionen og startede som projektleder for Danvet Research/ Danvet Data.

Hos Danvet beskæftiger jeg mig med databehandling og -analyse og kliniske afprøvninger i svinebesætninger i tæt samarbejde med mine dyrlægekolleger. Formålet med mit arbejde er at skabe faktuel viden, der kan anvendes i den daglige rådgivning, både på et overordnet plan og med databehandling og analyser for den enkelte svinebesætning.

Hasse Kahr Poulsen

Hasse K Poulsen
Hasse K Poulsen

Jeg har og har haft en næsten livslang interesse for landbrug, herunder produktionsdyr. En interesse som førte mig til flere ansættelser i svineproduktioner før og under studietiden.

På den baggrund var det oplagt at starte som svinedyrlæge umiddelbart da jeg blev uddannet dyrlæge i 2002.

Jeg tog ansættelse i Danvet og blev kort tid efter medejer.
Som rådgiver har jeg fokus på:

 • Data
 • Produktionsoptimering
 • Kapacitetsudnyttelse
 • Bundlinje


Jeg nyder på 18. år min dagligdag som rådgiver i dansk og international svineproduktion, både på staldgangen og i bestyrelseslokalet.

Helle Haugaard Jessen

Helle Haugaard Jessen
Helle Haugaard Jessen

Jeg har været svinedyrlæge siden 2010, hvor jeg afsluttede dyrlægestudiet med speciale om PRRS. Jeg er ”gammel-ny” i Danvet, idet jeg arbejdede for Danvet i 2010. Efter 9,5 år som svinedyrlæge i Hyovet er jeg pr. 1 maj 2020 tilbage i Danvet.

Praktisk erfaring:

Før dyrlægestudiet havde jeg 3 års praktisk erfaring med svineproduktion i Sdr. Jylland inkl. 1S på Gråsten Landbrugsskole. Yderligere er jeg født og opvokset på mine forældres gård med kyllinge- og svineproduktion. Min baggrund med produktionsdyr giver mig et solidt kendskab til det praktiske arbejde i besætningerne. Dyrlægestudiet var målrettet på at blive svinedyrlæge.    

Faglige interesser:

Virussygdom (PRRS og Influenza)

Polte flow

Produktionsdata (CloudFarm og Agrosoft)

Pattegrise overlevelse

I 2020 vil jeg særligt have fokus på PRRS og pattegrise overlevelse:

Siden 2017 har jeg deltaget i et PRRS ekspertpanel af praktiserende svinedyrlæger og videnskabelige dyrlæger fra hele Europa, som har til opgave, at diskutere og kåre tre årlige PRRS forsknings projekter i Europa. Projektet hedder ”EuropeanPRRS Research Award” og sætter fokus på den praktiske håndtering af sygdommen. Det er et meget spændende arbejde, hvor helt nye redskaber til håndtering af PRRS undersøges, som f.eks. brug af testikler og haler fra pattegrise til PCR undersøgelse for PRRS.

I løbet af sommeren vil jeg også deltage i SEGES´s arbejdsgrupper omkring pattegrise overlevelse. Jeg glæder mig meget til at være med til at sætte fokus på et vigtigt emne og forhåbentlig kunne videregive brugbare værktøjer til staldgangen.  

Min målsætning er, at min rådgivning skal bidrage til bedre produktionsresultater, sundhed og velfærd i din besætning.  

 

Jens Elkjær Bach

Jens Elkjær Bach
Jens Elkjær Bach

Født 1976
Bosiddende i Gjern i Midtjylland
Gift med Signe, som er dyrlæge, og vi har 3 børn.

Efter folkeskolen tog jeg en uddannelse som faglært landmand. Her var uddannelse og arbejdsplads udelukkende med fokus på svineproduktion.
I 1998 tog jeg en studentereksamen og efterfølgende dyrlægestudiet.

Jeg var færdiguddannet som dyrlæge i 2006 og startede direkte i praksis med speciale i svinesygdomme. De første år fra 2006 til 2013 havde jeg i Hyovet. Fra 2014 og frem har jeg været ansat og nu medejer af Danvet K/S.

I min rådgivning ligger jeg særligt vægt på at ”skabe merværdi for mine kunder”. Fokus skal være rettet imod fremstillingspris og bundlinje. Jeg ser det som en meget værdifuld værktøj i rådgivningen at inddrage dataanalyser, som sammenholdes med de kliniske observationer samt laboratorieresultater. Endvidere er det vigtigt at arbejde med folk på alle niveauer, den udenlandske medarbejder er mindst lige så vigtig som ejeren af produktionen. Hvor motivation, dialog og fælles fodslag er det, der giver resultater på den lange bane.

Ud over mit arbejde i Danmark varetager jeg også rådgivning i udenlandske besætninger bl.a. Rumænien, Moldavien samt Kina.

Jens Sørensen

Jens Sørensen
Jens Sørensen

Født 1966 i Vejle.

Gift med Lene, der er farmaceut. Vi bor med vores fire børn i Odder.

Efter studentereksamen i 1986 var jeg på landbrugsskole og efterfølgende værnepligtig i flyvevåbnet.
Dyrlæge fra Landbohøjskolen, København i 1994. Arbejde i blandet dyrlægepraksis med, kvæg, svin og smådyr, i Sønderjylland, Fyn og Midtjylland. Partner i Odder Dyreklinik fra 2000. Partner i Danvet fra 2016.

Svinefagdyrlæge uddannelse 1996-1999. HD-økonomifag, Handelshøjskolen, Aarhus, 1999-2000.

I mit daglige arbejde ønsker jeg at medvirke til at optimere produktion og sundhed, så besætningen opnår resultater, der kan ses på bundlinien. Resultater opnås igennem tæt samarbejde med besætningens medarbejdere.

Jesper Eriksen

Jesper Eriksen
Jesper Eriksen

Jørgen Pilegaard

Jørgen Pilegaard
Jørgen Pilegaard

Per Damkjær Bak

Per Damkjær Bak
Per Damkjær Bak

Poul Olsen

Poul Olsen
Poul Olsen

Jeg bruger det meste af min fritid på mit hobbylandbrug ved Hjarbæk Fjord midt mellem Viborg og Skive. Hobbylandbruget drives med ammekøer og kviehotel for en nabo i vinterhalvåret.

Jeg er uddannet fra Landbohøjskolen i januar 1995.

Jeg har været beskæftiget med svineproduktion helt fra nyuddannet. Fra 1995 og frem til 2010 har jeg været ansat i SPF sundhedskontrollen. Jeg har arbejdet i Danvet siden januar 2011.

Mit fokus ligger på en positiv dialog med såvel medarbejdere og ejere i svineproduktionen. Jeg værdsætter fagligt samarbejde med andre faggrupper, der betjener svineproduktionen.

Mette Kryhlmand

Mette Kryhlmand Iversen
Mette Kryhlmand

Jeg er ved at færdiggøre dyrlægeuddannelsen inde på den gamle Landbohøjskole i København. Forventet afslutning er januar 2023.
Mine rødder stammer fra det sønderjyske, hvor jeg er vokset op på en 13. generationsgård.

 

Interessen for dyrlægefaget blev vakt under et udlandsophold i Canada, hvor jeg arbejdede med produktionsdyr. Inden studiestart var jeg fuldtidsmedarbejder i en sønderjysk sobesætning, så interessen for svineproduktion var allerede stor, da jeg satte benene på Landbohøjskolen første gang. Sidenhen har interessen kun haft en opadgående kurve, og det er bl.a. blevet til følgende erfaringer ved siden af studiet:

 

 • Medarbejder i sjællandsk sobesætning i fravænningsweekender og ferier i knap tre år.
 • Svinefaglig researcher og skribent for Landbrugsavisen i knap tre år.
 • Medarbejder på universitetets institut for produktionsdyr siden 2018.
 • Medarbejder i sobesætning i Minnesota, USA. Ejet af amerikansk svinedyrlæge. 2020.
 • Sommerferieafløser i sønderjysk sobesætning. 2020.
 • Periodevis hjælp til ph.d projekter og andet besætningsrelateret arbejde

 

Som person har jeg let til smil og latter, men er meget seriøs omkring arbejdsopgaver og interesseområder.