om os hos danvet

Danvet gruppebillede

Danvet er en gruppe specialiserede dyrlæger, som tilbyder rådgivning indenfor alle veterinære og paraveterinære problemstillinger indenfor griseproduktion.
Vores filosofi bunder i en en stærk tro på, at sundere grise giver sundere økonomi, og vores rådgivning holder vi i en uformel, ærlig og transparent tone.

Vores dyrlæger kører ud fra deres private adresser, mens Danvets administration er placeret centralt i Hobro.
Vil du vide mere om Danvet’s dyrlæger, så se præsentationen med kontaktinfo på hver enkelt nedenfor:

dyrlæger

administration

find os her

Danvet
Alle klar til kamp mod PRRS!

Anders Mikkelsen

Anders B Mikkelsen
Anders Mikkelsen

Født 1970 og opvokset i Tyskland tilhørende det danske mindretal.

Jeg afsluttede min veterinæreksamen i starten af 1997 og blev straks ansat i Danvet.

Jeg blev medejer i 2002.

Anders Elvstrøm

Anders Elvstrøm
Anders Elvstrøm

Svinefagdyrlæge Anders Elvstrøm

Carsten Knattrup Nielsen

Carsten K Nielsen
Carsten Knattrup Nielsen

Jeg er født (1980) og opvokset på en svinegård i Thy. Privat er jeg gift med Christina, som også er dyrlæge, og sammen har vi tre drenge.

Jeg er uddannet dyrlæge i 2009 med speciale i influenza og svineproduktion. Forinden dette var jeg i Livgarden og arbejdede i New Zealand på en gård. Efter 5 år i blandet praksis har jeg siden 2014 været en del af Danvet.

Udover rådgivning står jeg for videreuddannelse af staldpersonale bl.a. via kurser og danske/engelske ERFA-møder.

Det som betyder mest for mig i mit faglige arbejde er grundighed, kommunikation og tillid.

  • Grundighed skal til for at fange de små marginaler, som kan gøre en stor forskel.
  • God kommunikation er altafgørende for et godt samarbejde. Dette skal opnås ved tæt dialog mellem både staldpersonale, driftsledere og ejere. Samtidig prioriterer jeg en åben og humoristisk tone.
  • Tillid er vigtigt, for at vi sammen kan opnå fremskridt i produktionen og dermed gode resultater. Alle er forskellige og har derfor en forskellig tilgang til tingene, så den personlige relation er noget, som jeg vægter meget højt.

 

Charlotte Glenting

Charlotte Glenting
Charlotte Glenting

Født 1971

Dyrlæge 1996

Fagdyrlæge i svinesygdomme 2009

Medejer af Danvet K/S

 

Claus B. Larsen

Claus B. Larsen

Jeg er født og opvokset på en mindre gård i et dyrlægehjem i Himmerland. Efter endt gymnasie, aftjent værnepligt og et par år med rejser og arbejde i en norsk svineproduktion startede jeg på dyrlægestudiet. Jeg blev færdig som dyrlæge i 2002 og arbejdede et år i blandet praksis. Herefter var jeg 10 år i specialiseret svinepraksis hvor jeg blandt andet uddannede mig til Fagdyrlæge. Først 2 år i Sønderjylland og derefter 8 år i Danvet indtil jeg i 2014 startede som Teknisk Chef i Boehringer-Ingelheim, med fokus på vacciner til grise i Norden. Sommeren 2020 besluttede jeg at vende tilbage til praksis i Danvet og kører nu primært til besætninger Øst for Lillebælt.

Mit faglige fokus er produktionsoptimering med skarpt iagtagelse af bundlinjen. Desuden har jeg en naturlig stor interesse for, og viden om, PRRS og vacciner til grise gennem mine 6 år med ansvaret for dette i medicinalindustrien.

Privat har jeg 2 døtre på 14 og 17 år og er gift med Stinne som driver en mindre dyrlægepraksis med udgangspunkt i vores hjem på en gård ved Glumsø på Sydsjælland.

Frede Keller

Frede Keller
Frede Keller

Gitte Drejer

Gitte Drejer
Gitte Drejer

Helle Haugaard Jessen

Helle Haugaard Jessen

Jeg har været svinedyrlæge siden 2010, hvor jeg afsluttede dyrlægestudiet med speciale om PRRS. Jeg er ”gammel-ny” i Danvet, idet jeg arbejdede for Danvet i 2010. Efter 9,5 år som svinedyrlæge i Hyovet er jeg pr. 1 maj 2020 tilbage i Danvet.

Praktisk erfaring:

Før dyrlægestudiet havde jeg 3 års praktisk erfaring med svineproduktion i Sdr. Jylland inkl. 1S på Gråsten Landbrugsskole. Yderligere er jeg født og opvokset på mine forældres gård med kyllinge- og svineproduktion. Min baggrund med produktionsdyr giver mig et solidt kendskab til det praktiske arbejde i besætningerne. Dyrlægestudiet var målrettet på at blive svinedyrlæge.    

Faglige interesser:

Virussygdom (PRRS og Influenza)

Polte flow

Produktionsdata (CloudFarm og Agrosoft)

Pattegrise overlevelse

I 2020 vil jeg særligt have fokus på PRRS og pattegrise overlevelse:

Siden 2017 har jeg deltaget i et PRRS ekspertpanel af praktiserende svinedyrlæger og videnskabelige dyrlæger fra hele Europa, som har til opgave, at diskutere og kåre tre årlige PRRS forsknings projekter i Europa. Projektet hedder ”EuropeanPRRS Research Award” og sætter fokus på den praktiske håndtering af sygdommen. Det er et meget spændende arbejde, hvor helt nye redskaber til håndtering af PRRS undersøges, som f.eks. brug af testikler og haler fra pattegrise til PCR undersøgelse for PRRS.

I løbet af sommeren vil jeg også deltage i SEGES´s arbejdsgrupper omkring pattegrise overlevelse. Jeg glæder mig meget til at være med til at sætte fokus på et vigtigt emne og forhåbentlig kunne videregive brugbare værktøjer til staldgangen.  

Min målsætning er, at min rådgivning skal bidrage til bedre produktionsresultater, sundhed og velfærd i din besætning.  

 

Jens Elkjær Bach

Jens Elkjær Bach
Jens Elkjær Bach

Født 1976
Bosiddende i Gjern i Midtjylland
Gift med Signe, som er dyrlæge, og vi har 3 børn.

Efter folkeskolen tog jeg en uddannelse som faglært landmand. Her var uddannelse og arbejdsplads udelukkende med fokus på svineproduktion.
I 1998 tog jeg en studentereksamen og efterfølgende dyrlægestudiet.

Jeg var færdiguddannet som dyrlæge i 2006 og startede direkte i praksis med speciale i svinesygdomme. De første år fra 2006 til 2013 havde jeg i Hyovet. Fra 2014 og frem har jeg været ansat og nu medejer af Danvet K/S.

I min rådgivning ligger jeg særligt vægt på at ”skabe merværdi for mine kunder”. Fokus skal være rettet imod fremstillingspris og bundlinje. Jeg ser det som en meget værdifuld værktøj i rådgivningen at inddrage dataanalyser, som sammenholdes med de kliniske observationer samt laboratorieresultater. Endvidere er det vigtigt at arbejde med folk på alle niveauer, den udenlandske medarbejder er mindst lige så vigtig som ejeren af produktionen. Hvor motivation, dialog og fælles fodslag er det, der giver resultater på den lange bane.

Ud over mit arbejde i Danmark varetager jeg også rådgivning i udenlandske besætninger bl.a. Rumænien, Moldavien samt Kina.

Jens Sørensen

Jens Sørensen
Jens Sørensen

Født 1966 i Vejle.

Gift med Lene, der er farmaceut. Vi bor med vores fire børn i Odder.

Efter studentereksamen i 1986 var jeg på landbrugsskole og efterfølgende værnepligtig i flyvevåbnet.
Dyrlæge fra Landbohøjskolen, København i 1994. Arbejde i blandet dyrlægepraksis med, kvæg, svin og smådyr, i Sønderjylland, Fyn og Midtjylland. Partner i Odder Dyreklinik fra 2000. Partner i Danvet fra 2016.

Svinefagdyrlæge uddannelse 1996-1999. HD-økonomifag, Handelshøjskolen, Aarhus, 1999-2000.

I mit daglige arbejde ønsker jeg at medvirke til at optimere produktion og sundhed, så besætningen opnår resultater, der kan ses på bundlinien. Resultater opnås igennem tæt samarbejde med besætningens medarbejdere.

Mette Kryhlmand

Mette Kryhlmand
Mette Kryhlmand

Færdiguddannet januar 2023.
Mine rødder stammer fra det sønderjyske, hvor jeg er vokset op på en 13. generationsgård.

Før opstart af dyrlægestudiet havde jeg på forhånd arbejdet med grise med en stor interesse inden for erhvervet. Interessen vedblev under hele studieperioden, og blev bl.a. til følgende erfaringer sideløbende med dyrlægestudiet:

  • Medarbejder i sjællandsk sobesætning i fravænningsweekender og ferier i knap tre år.
  • Svinefaglig researcher og skribent for Landbrugsavisen i knap tre år.
  • Medarbejder på universitetets institut for produktionsdyr siden 2018.
  • Medarbejder i sobesætning i Minnesota, USA. Ejet af amerikansk svinedyrlæge. 2020.
  • Sommerferieafløser i sønderjysk sobesætning. 2020.
  • Periodevis hjælp til ph.d projekter og andet besætningsrelateret arbejde
  •  

Som person har jeg let til smil og latter, men er meget seriøs omkring arbejdsopgaver og interesseområder.

 

Per Damkjær Bak

Per Damkjær Bak
Per Damkjær Bak

Poul Olsen

Poul Olsen
Poul Olsen

Jeg bruger det meste af min fritid på mit hobbylandbrug ved Hjarbæk Fjord midt mellem Viborg og Skive. Hobbylandbruget drives med ammekøer og kviehotel for en nabo i vinterhalvåret.

Jeg er uddannet fra Landbohøjskolen i januar 1995.

Jeg har været beskæftiget med svineproduktion helt fra nyuddannet. Fra 1995 og frem til 2010 har jeg været ansat i SPF sundhedskontrollen. Jeg har arbejdet i Danvet siden januar 2011.

Mit fokus ligger på en positiv dialog med såvel medarbejdere og ejere i svineproduktionen. Jeg værdsætter fagligt samarbejde med andre faggrupper, der betjener svineproduktionen.

Sif Holmgaard

Sif Holmgaard, Danvet
Sif Holmgaard

Svinefagdyrlæge 2023

Tine Aakær Frandsen

Tine Aa Frandsen
Tine Aakær Frandsen

Jeg afsluttede min uddannelse som dyrlæge i januar 2014. Herefter startede jeg som svinedyrlæge i Danvet.

Inden dyrlægestudiet har jeg 2 års praktisk erfaring fra en sobesætning med tilhørende slagtesvineproduktion. Denne praktiske erfaring ser jeg som en stor fordel i min daglige rådgivning.

Jeg lægger stor vægt på at yde evidensbasseret rådgivning eller med andre ord: Min rådgivning er baseret på konkret viden og dokumenterede fakta. Dette skal sikre kunden den mest opdaterede veterinærfaglige rådgivning og dermed danne grundlag for en sund og økonomisk god forretning.

Den evidensbasserede viden får jeg bl.a. fra dataindsamling og deltagelse i kliniske afprøvninger i tæt samarbejde med mine kolleger i Danvet indenfor konceptet Danvet Research. Jeg deltager også i erfa-grupper med andre svinedyrlæger for at holde mig fagligt opdateret.

Fra september 2020 og til marts 2022 har jeg været ansat i Zoetis, et medicinalfirma.

Her har jeg primært beskæftiget mig med udredning og forebyggelse af luftvejslidelser herunder PCV2 og mycoplasma.

Ud over rådgivningsarbejdet afholder jeg kurser i dyb inseminering samt foretager operationer af grise med navlebrok.

Trine Hovmand-Hansen

Trine Hovmand-Hansen, Danvet
Trine Hovmand-Hansen

Jeg startede, efter endt uddannelse i veterinærmedicin, hos Porcus Svinefagdyrlæger i januar 2015. Her var jeg ansat i ca. 2 ½ år indtil jeg midt i 2017 påbegyndte et ph.d.-forløb ved Københavns Universitet.

Mit ph.d. Forskningsprojekt omhandlede grise med navlebuler og var tilknyttet sektion for patobiologi. Flere faglige kurser var en del af ph.d.-forløbet bl.a. forsøgsdyrskursus, epidemiologi og statistik kurser samt forsknings- og skrive relaterede kurser. 

Jeg startede som svinedyrlæge i Danvet 1. maj 2022 med primært fokus på praksisarbejde, men med små sideløbende forskningsprojekter når tiden tillader det!

Privat er jeg gift med Martin og har 2 børn, på knapt 2 år og 4 år. Jeg er født og opvokset på en landbrugsejendom ved Stenlille på Vestsjælland med planteavl samt en mindre full-line grisebesætning. Denne overtog min mand og jeg i januar 2022.