NYHEDER fra danvet

Slanke søer taber sig mindre i farestalden

Nyt fra Danvet Research: Resultat: Jo federe soen er ved indsættelse i farestalden, jo større er tabet af rygspæk under diegivning. De fedeste søer (22-30 mm rygspæk) taber sig mest i farestalden – faktisk hele 4,3 mm i gennemsnit mod 1,8 mm for søer med 13-15 mm rygspæk (figur 1).

læs mere >

Stenfostre

Vi har set en stigning i antal besætninger med problemer omkring stenfostre. Der kan i nogle tilfælde påvises Parvovirus infektion i disse besætninger. Her kan det bla. være nye parvovirustyper som vaccinerne ikke er fuldt effektive overfor. I andre besætninger er der påvist Circovirus som mulig årsag. E-kontrol programmerne giver

læs mere >

Nyt Korn

Der er i år høstet meget tørt korn. Det er jo godt i forhold til lagring og lager toksiner. Vi har desværre allerede oplevet en stigning i mavesår og tarmblødning. Sigteprøver efter formaling af det nye korn viser da også tendens til stigning af andelen under 0,3 mm. Foderudnyttelsen falder

læs mere >

ERFA-GRUPPER: Medhjælpere i løbe/drægtighedsstald Engelsk

I N V I T A T I O N : til ERFA møde for engelsktalende medhjælpere i løbe/drægtighedsstald. Danvet afholder den kommende måned ERFA møder for udenlandsk personale i løbe/drægtighedsstalden. Møderne er et heldagsarrangement fra 9.00-14.00 med 8-12 kursister samt en dyrlæge, der afholdes i en udvalgt besætning. Dette

læs mere >

Sommervarme

Overbrusning ved hedebølge: Ved korrekt overbrusning i sommervarmen kan udfordringer med uhensigtsmæssig gødningsadfærd samt aggressioner og nedsat foderoptag blandt grisene nedsættes. Forebyggelse: Overbrusning bør foretages efter ovenstående anbefalinger.

læs mere >
Fravænnede grise på gang

Faktorer der påvirker antal fravænnede grise

Det er essentielt for soholderens staldudnyttelse og økonomi, at hver so fravænner så mange grise som muligt. Soens evne til at fravænne mange grise afhænger selvsagt af mange faktorer, men for at skabe mulighed for relativt ukomplicerede tiltag i besætningerne, har vi i denne analyse undersøgt sammenhængen mellem antal fravænnede grise og fire simple faktorer: Antal grise, soen er lagt ud med, dage fra faring til fravænning, kuld nummer og soens huld ved faring. Efterfølgende er der lavet en dybere analyse af huldet ved faring for at afklare præcis hvilket huld, der giver flest fravænnede

læs mere >

Tetracykliner til injektion

OPFORDRING TIL FORSIGTIGHED VED BRUG AF TETRACYKLINER TIL INJEKTION! I den senere tid har Kødkontrollen gentagne gange fundet restmængder af tetracyklin i slagtekroppe (specielt søer). Mængden ligger under den generelle grænseværdi på 100, men over den særlige, russiske grænseværdi på 10. For at undgå problemer bør man max. injicere 10

læs mere >

Medicinhåndteringskursus engelsk

Medicinhåndteringskursus nu på Bornholm og i Vissenbjerg, Stubbekøbing, Kr. Eskildstrup og Hobro! Danvet  afholder løbende de lovpligtige 1 dags medicinhåndteringskurser over hele landet. Kurserne bliver afholdt på såvel dansk som engelsk. Kurset er lovpligtigt for medarbejdere i svineproduktionen, der skal foretage behandling af grise, og som pr. 01-02-2007 ikke har

læs mere >

Fravænning af grise uden brug af Zink.

EU kommisionen har besluttet, at medicinsk zink skal udfases inden juni 2022. Vi har derfor ca. 2 år til at få lært hvordan man fravænner grise uden brug af zinkoxyd. I oktober 2017 inviterede Seges danske og internationale firmaer til at deltage i en regulær afprøvning. 23 firmaer meldte sig

læs mere >
Vask og desinfektion af svinestalde - Danvet

Vask og desinfektion af svinestalde

God hygiejne er en væsentlig faktor i moderne svineproduktion! At opretholde en god hygiejne er en væsentlig faktor i moderne svineproduktion. Det skal sikre, at antallet af sygdomsfremkaldende mikroorganismer som virus og bakterier holdes så lavt som muligt, for derved at reducere risiko for udbrud af sygdom. Et godt eksempel

læs mere >