NYHEDER fra danvet

Ny PRRS-bekendtgørelse trådt i kraft

Ny PRRS-bekendtgørelse trådt i kraft   Det betyder bl.a. at alle virksomheder med én eller flere besætninger, som har mere end 10 dyr i kategorien søer, gylte og orner eller mere end 100 grise i alt, skal have en PRRS-sundhedsstatus for PRRS1 og PRRS2 pr. 1. oktober 2023. I samarbejde

læs mere >

Værn mod PRRS-reinfektioner

Danvet-dyrlægerne Jens Bach og Sif Holmgaard slog på Danvet-årsmøde på tromme for filtre til at forhindre reinfektioner. Foto: Søren Tobberup Hansen Filtre og lys kan være vigtige værn mod PRRS-reinfektioner Luftfiltre og UV-lys bør overvejes for at holde PRRS og andre luftbårne sygdomme ude. Det mener Danvet-dyrlæger. LandbrugsAvisen GRIS 25.

læs mere >
Danvet alle klar til kamp

Ny dyrlæge og en bestået grisefagdyrlæge i flokken

I midten af februar startede vores nyuddannede dyrlæge, Mette Kryhlmand, for alvor op hos os i Danvet. Mette har forinden været trainee hos os i knap to år. I har været rigtig gode til at tage imod hende ude i besætningerne – tak for det. Derudover har vores dyrlæge, Sif Holmegaard,

læs mere >

Vaccination mod streptokokker kræver grundige overvejelser

Streptokokker udgør en hyppigt forekommende bakteriegruppe. Hos grise er det især arten Streptococcus suis, man ser. Der findes flere forskellige serotyper af Strep. suis. I dansk griseproduktion giver Strep. suis anledning til flere udfordringer hos især pattegrise og klimagrise. Dette indbefatter for eksempel ledbetændelse, hjernehindebetændelse, blodforgiftning og hjerteklapbetændelse. En øget

læs mere >
Svineproduktion

FVST kontrolkampagne 2023

OBS på kommende FVST kontrolkampagne 2023 I slutningen af januar 2023 starter Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, som strækker sig indtil slutningen af juni 2023. Fokusset er på halekupering ude i besætningerne, og 400 besætninger vil blive kontrolleret. Først er der kontrol i sobesætninger og derefter hos tilfældige aftagere. Der er ekstra

læs mere >

Baggrundserklæring til brug ved flytning af tamsvin til en anden medlemsstat

Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når tamsvin flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz).  Med den nye erklæring, vil der ikke længere være behov for en erklæring fra besætningsdyrlægen. Læs mere: Link til pressemeddelelse fra FVST  Pressemeddelelse Link til Ny erklæring: Ny erklæring

læs mere >
Fravænnede grise på gang

ECA desinfektionsanlæg

ECA desinfektionsanlæg Besætninger, der anvender ECA rensningsanlæg i klima- og/eller slagtesvinsstalde, skal være opmærksomme på ikke at lade anlægget køre samtidig med at der er medicin i vandet. Rensningsanlægget indeholder hypoklorsyre, som kan nedbryde flere forskellige antibiotika, hvilket et nyere studie viser. Ved nogle medicinprodukter blev det aktive stof reduceret med

læs mere >