NYHEDER fra danvet

Svineproduktion

FVST kontrolkampagne 2023

OBS på kommende FVST kontrolkampagne 2023 I slutningen af januar 2023 starter Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, som strækker sig indtil slutningen af juni 2023. Fokusset er på halekupering ude i besætningerne, og 400 besætninger vil blive kontrolleret. Først er der kontrol i sobesætninger og derefter hos tilfældige aftagere. Der er ekstra

læs mere >

Baggrundserklæring til brug ved flytning af tamsvin til en anden medlemsstat

Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når tamsvin flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz).  Med den nye erklæring, vil der ikke længere være behov for en erklæring fra besætningsdyrlægen. Læs mere: Link til pressemeddelelse fra FVST  Pressemeddelelse Link til Ny erklæring: Ny erklæring

læs mere >
Fravænnede grise på gang

ECA desinfektionsanlæg

ECA desinfektionsanlæg Besætninger, der anvender ECA rensningsanlæg i klima- og/eller slagtesvinsstalde, skal være opmærksomme på ikke at lade anlægget køre samtidig med at der er medicin i vandet. Rensningsanlægget indeholder hypoklorsyre, som kan nedbryde flere forskellige antibiotika, hvilket et nyere studie viser. Ved nogle medicinprodukter blev det aktive stof reduceret med

læs mere >

Fremtidens farestald med løsgående søer

  Fremtidens farestald med løsgående søer 🐖 Vores kunde, Go Gris I/S, havde tilbage i november måned ‘Åben stald’, hvor deltagerne fik mulighed for at se de helt nye løsgående stier i farestalden, og høre om tankerne bag ved udformningen. Vivi Aarestrup fra SEGES holdte samtidig oplæg omkring tilskudsordningen til byggeri

læs mere >
Danvet på kontrolbesøg

Særregler omkring tetracycliner

Ophævelse af særregler omkring tetracycliner Branchen har gennem mange år haft en forlænget tilbageholdelsestid på 30 dage ved brugen af produkter, indeholdende tetracyclin, til injektion eller oral behandling. Denne særregel blev indført grundet krav fra Rusland i forbindelse med eksport, men da der ikke pt. er eksport til Rusland, er der

læs mere >
E-learning on line kursus

NYHED: kurser nu på DANSK og ENGELSK

Vi er klar med en tidlig julegave i år! Medicinhåndteringskursus og kastrationskursus kan nu tages på både dansk og engelsk online som E-learn-kurser. Målgruppe: Kursets målgruppe er personer, for hvem det er/kan blive nødvendigt at anvende lægemidler til produktionsdyr og er fyldt 18 år. Personer, der pr. 1. februar 2007

læs mere >