KURSER HOS DANVET

Medicinhåndteringskursus engelsk

Medicinhåndteringskursus i Stubbekøbing og Hobro! Danvet  afholder løbende de lovpligtige 1 dags medicinhåndteringskurser over hele landet. Kurserne bliver afholdt på såvel dansk som engelsk. Kurset er lovpligtigt for medarbejdere i svineproduktionen, der skal foretage behandling af grise, og som pr. 01-02-2007 ikke har mindst 6 måneders erfaring i Danmark. Vi

læs mere >

ERFA-GRUPPER: Medhjælpere i løbe/drægtighedsstald Engelsk

I N V I T A T I O N : til ERFA møde for engelsktalende medhjælpere i løbe/drægtighedsstald. Danvet afholder den kommende måned ERFA møder for udenlandsk personale i løbe/drægtighedsstalden. Møderne er et heldagsarrangement fra 9.00-14.00 med 8-12 kursister samt en dyrlæge, der afholdes i en udvalgt besætning. Dette

læs mere >

Kursus i dybdeinseminering

Danvet kan nu tilbyde at afholde kurser i dybdeinseminering (intrauterin inseminering) af søer.Ved dybdeinseminering forstås, at sæden deponeres i børen modsat almindelig inseminering, hvor sæden deponeres lige udenfor børen. Metoden har i flere år været anvendt i udenlandske besætninger med godt resultat.Fordelen ved dybdeinseminering er, at det er tidsbesparende, og

læs mere >
ERFA-gruppe for større soholdere

ERFA-GRUPPER: For større soholdere

I N V I T A T I O N : ERFA-gruppe for større soholdere Starter når der er nok tilmeldinger! Vi har ønsker fra klienter om oprettelse af en ERFA-gruppe for større soholdere og søger derfor enkelte deltagere hertil, så gruppen kan få en størrelse på 7-9 deltagere. Der

læs mere >

ERFA-GRUPPER: Farestald Dansk

I N V I T A T I O N : til DANSK ERFA-gruppe for farestaldsmedarbejdere. Danvet afholder hvert halve år et erfamøde med fokus på farestalden. Gruppen består af 8-10 DANSK-talende deltagere, som har deres daglige gang i dette staldafsnit. Erfamødet er et heldagsarrangement og afholdes i en udvalgt

læs mere >
ERFA møde for engelsktalende farestaldspersonale

ERFA-GRUPPER: Farestald Engelsk

I N V I T A T I O N : til ERFA møde for ENGELSKTALENDE FARESTALDSPERSONALE. Danvet afholder de kommende måneder erfamøder for udenlandsk personale i farestalden. Møderne er et heldagsarrangement fra 9.00-14.00 med 8-12 kursister samt en dyrlæge, der afholdes i en udvalgt besætning. Dette giver deltagerne og

læs mere >

Lokalbedøvelseskursus

Lokalbedøvelseskursus forud for kastration Det er nu muligt at tilmelde sig 1. kursus for teori i lokalbedøvelse forud for kastration, såfremt man har gennemført medicinhåndteringskursus og er minimum 18 år. Kurset ligger typisk i forlængelse af et medicinhåndteringskursus og foregår i de fleste tilfælde på engelsk, men kan vælges her,

læs mere >
Hygiejnekursus

Hygiejnekursus

Hygiejnekursus for personer, der erhvervsmæssigt håndterer levende svin Hygiejnekursus for personer, der erhvervsmæssigt håndterer levende svinHusk at alle, der arbejder med svin, skal bestå det hygiejnekursus, som Statens Serumlaboratorium har sammensat. Kurset er at finde på deres hjemmeside, og her på Danvets hjemmeside findes et link. Det er vigtigt, at

læs mere >