NYHEDER FRA DANVET

Kontrolkampagne sygestier 2024

sygesti

KONTROL AF SYGE OG TILSKADEKOMNE GRISE SAMT KONTROL AF SYGESTIER
– Fødevarestyrelsens kontrolkampagne fra februar-september 2024

Håndtering af syge og tilskadekomne grise:

 • Alle grise skal tilses mindst én gang dagligt.
 • Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne skal omgående have en passende behandling.
 • Hvis dyret ikke reagerer positivt på behandlingen, skal dyret enten aflives straks eller en dyrlæge skal kontaktes.
 • Flytning af dyr til sygesti: Hvis dyret er sygt eller skadet skal det opstaldes i sygesti, medmindre det vurderes, at dyret kan æde, drikke og trives på lige fod med de andre grise i stien – i så fald kan det være bedst at lade grisen blive i den oprindelige sti og stadig indgå i produktionen.
 • Indgroede øremærker skal fjernes så tidligt som muligt.
 • Sygejournaler ved sygestierne er en RIGTIG god idé – både for medarbejdernes skyld i det daglige, men også i tilfælde af kontrol, så længe anvisningerne på fx Danvets Sygejournal følges. Danvets Sygejournaler kan printes ud på både dansk og engelsk.
 • Grise SKAL flyttes til sygesti, hvis de har…
  Udskudt endetarm (husk smertedækning hver dag)
  Svære skuldersår (>5 cm sår)
  Støttehalthed på ét eller flere ben
  Haltheder, der påvirker dyrets trivsel i stien
  Afmagret tilstand
  Feber, der medfører nedstemthed
  Blødende større sår
  Sår på broksækken eller infektionstegn (varme og rødme) (skal gå alene i sygesti!)
  Store brok (>15 cm ved slagtesvin, >5 cm ved smågrise) (der må gerne gå flere dyr i samme sygesti)
  Halebid med infektion (rødme, hævelse, varme)
  Større blodige øre – eller flankesår, eller er alment påvirket pga. sårene
  Hjernehindebetændelse
  Stort blodøre 
 • Grise SKAL aflives, hvis de…
  Ikke har responderet positivt efter 1-2 behandlingsrunder efter dyrlægens anvisninger
  Har halebid, hvor hele halen er væk og der ses et stort åbent sår ved haleroden
  Har brok, der har medført utrivelighed, bevægelseshæmning og/eller har stort sår på broksækken, hvor opheling er umuligt
  Har hofteskred/-brud
  Har brækkede knogler
  Er slemt afmagret
  Stadig har udskudt endetarm efter 7 dage i sygesti
  Har kronisk mave-tarm lidelse (vommet mave)

Ved tvivl – så hellere aflive dyret end at lade være!

 

Kontrol af sygestier:

 • Der skal altid være mindst én sygesti til rådighed i besætningen, og dette gælder uanset om besætningsejer siger, at dyrene aflives
  konsekvent ved sygdom eller tilskadekomst. Der er altså ingen gyldige undtagelser.
 • En ny sygesti skal gøres klar, når der ikke længere er plads til flere dyr i de(n) sti(er), som allerede er i brug.
 • Antal sygestipladser til løsgående drægtige søer skal udgøre mindst 2,5% af det samlede antal stipladser.
 • Blødt underlag (fx gummimåtte eller strøelse, så dyret IKKE er i direkte kontakt med gulvet) i sygestien skal udgøre mindst 2/3 af minimumsgulvarealet.
 • Minimumsareal pr dyr i sygestien:
  Søer/gylte = 2,8 m2
  7-15 kg = 0,36 m2
  15-30 kg = 0,58 m2
  30-60 kg = 0,91 m2
  60-100 kg = 1,29 m2
  100-130 kg = 1,53 m2.
 • Med gylte og søer må der maks være 3 dyr i sygestien. Dette gælder ikke for de øvrige aldersgrupper, hvor antallet er bestemt af minimumsarealet pr dyr.
  En tommelfingerregel er: alle dyr i stien skal kunne ligge på det bløde underlag samtidigt.
 • Der skal være afkølingsfaciliteter og varmekilde i hver sygesti. Nedkølingsfaciliteter er bl.a. overbrusningsanlæg eller spaltegulv (uden strøelse).
  Varmekilde hos smågrise kan være overdækning med varmelampe eller gulvvarme. For slagtegrise og søer kan det være overdækning, varmelampe,
  gulvvarme eller store mængder strøelse. I dybstrøelse sygestier er automatisk overbrusning uhensigtsmæssig, og FVST skriver i deres vejledning fra 2022,
  at det accepteres, hvis dyrene kan afkøles fx manuelt med vandslange i de varme perioder. Der skal derved kunne fremvises en manuel tilgængelig
  overbrusningskilde (spand med vand, vandslange) ved sygestierne.
 • Sygestier skal være indrettet, så der ikke er træk i stien.
Sygestier
image_printPrint indlæg