Grise og COVID-19

– er der potentiale for et nyt mink-gate? Nej, der er absolut INTET, der peger på, at grise er modtagelige for COVID-19! Dette gælder både videnskabelige studier og erfaringer fra pandemiens udbredelse. I Kina befinder der sig som bekendt en del grise, som for en stor dels vedkommende holdes under forhold, der ikke ligefrem nedsætter […]