Hvor meget betyder en høj kuldstørrelse for antal dødfødte grise pr. kuld?

Politisk opereres med begrebet total dødelighed for pattegrise – man tæller altså de grise med, som er døde ved fødslen, selvom dette antal er endnu mere vanskeligt at ændre på end dødeligheden i farestalden. Danvet Research har analyseret betydningen af den parameter, det er sværest for producenten at skrue på: Antal totalfødte grise. Analysen inkluder […]

Høj kuldstørrelse i forhold til dødfødte grise pr. kuld

Hvor meget betyder en høj kuldstørrelse for antal dødfødte grise pr. kuld? Pattegrisedødelighed har fortsat stor opmærksomhed, og alle sobesætninger arbejder sandsynligvis med reduktion i et eller andet format. Politisk opererer man med begrebet total dødelighed, hvilket inkluderer de grise, der er døde ved fødslen, uagtet at dette antal er endnu mere vanskeligt at ændre […]

SEGES ændrer anbefalingerne til søernes rygspæktykkelse ved faring

Indtil for nylig lød SEGES’ anbefaling, at landmændene skal gå efter en rygspæktykkelse hos søerne på 16-19 mm ved faring. Nu melder SEGES ud, at den nye anbefaling lyder på 14-17 mm, baseret på data fra otte nyere afprøvninger med 1.-5. lægs søer. Huldet på søerne har betydning for deres produktivitet og derved resultaterne i […]