Særregler omkring tetracycliner

Danvet på kontrolbesøg

Ophævelse af særregler omkring tetracycliner Branchen har gennem mange år haft en forlænget tilbageholdelsestid på 30 dage ved brugen af produkter, indeholdende tetracyclin, til injektion eller oral behandling. Denne særregel blev indført grundet krav fra Rusland i forbindelse med eksport, men da der ikke pt. er eksport til Rusland, er der ikke længere behov for denne […]