Kontrolkampagne i oktober-december 2023

aflivning af gris

Fødevarestyrelsen kontrollerer aflivning af dyr i grise- og kvægbesætninger I oktober-december 2023 Kontrollanterne vil bl.a. undersøge følgende i griseproduktioner:Gennemgang af aflivningsprocedure. Landmanden skal kunne beskrive og dokumentere proceduren, der anvendes i besætningen. Tjekke, at aflivningsudstyret er funktionsdygtigt. Dette gælder boltpistol + afblødningskniv (alternativt rygmarvsstøder). Husk at have patroner liggende, der svarer til dyrenes størrelser!Faciliteter til […]

Fødevarestyrelsens kampagner i efteråret 2019

Kampagne om risikovurdering for forekomst af halebid og registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR    Kampagne om risikovurdering for forekomst af halebid Skriftligt dokumentation for forekomst af halebid Risikovurdering og med tilhørende handlingsplan Dokumentation fra aftager eller mellemhandler ved salg af smågrise, hvis denne ikke kan håndtere grise med hele haler Fokus på, om […]