Hvor meget betyder en høj kuldstørrelse for antal dødfødte grise pr. kuld?

Politisk opereres med begrebet total dødelighed for pattegrise – man tæller altså de grise med, som er døde ved fødslen, selvom dette antal er endnu mere vanskeligt at ændre på end dødeligheden i farestalden. Danvet Research har analyseret betydningen af den parameter, det er sværest for producenten at skrue på: Antal totalfødte grise. Analysen inkluder […]