HYGIEJNEKURSUS MIDLERTIDIGT SOM ÅBENT SELVSTUDIE

Hygiejnekursus

Det lovpligtige hygiejnekursus fra Statens Serum Institut er lige nu ændret til et åbent kursus, hvor den besætningsansvarlige underskriver kursusbeviset sammen med medarbejderen. Alle personer, der håndterer levende grise, skal ifølge lovgivningen og DANISH Produktstandard have gennemført kurset ”Hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende svin”. Det er Statens Serum Institut, der udbyder kurset, der […]