ECA desinfektionsanlæg

Fravænnede grise på gang

ECA desinfektionsanlæg Besætninger, der anvender ECA rensningsanlæg i klima- og/eller slagtesvinsstalde, skal være opmærksomme på ikke at lade anlægget køre samtidig med at der er medicin i vandet. Rensningsanlægget indeholder hypoklorsyre, som kan nedbryde flere forskellige antibiotika, hvilket et nyere studie viser. Ved nogle medicinprodukter blev det aktive stof reduceret med hele 40-50%. Rent praktisk betyder […]