Vaccination mod streptokokker kræver grundige overvejelser

Streptokokker udgør en hyppigt forekommende bakteriegruppe. Hos grise er det især arten Streptococcus suis, man ser. Der findes flere forskellige serotyper af Strep. suis. I dansk griseproduktion giver Strep. suis anledning til flere udfordringer hos især pattegrise og klimagrise. Dette indbefatter for eksempel ledbetændelse, hjernehindebetændelse, blodforgiftning og hjerteklapbetændelse. En øget forekomst af streptokok-infektioner, og derved […]