Hjemmeavlede eller indkøbte polte

Formål: Sammenligning af produktivitet ved indkøbte og hjemmeavlede polte. Datasæt: Beregningerne er lavet på baggrund af de sidste 4 ugers gennemsnit for 5 udvalgte produktionstal, registreret ved dyrlægebesøg i december-januar 2018. Avls- og opformeringsbesætninger er ikke inkluderet i beregningerne. Fordeling: Der er indsamlet produktionsdata fra 255 besætninger: 87 med 100% polte af egen avl, 150 […]