PRRS vaccination sænker smittetrykket

Af svinefagdyrlæge Jens Sørensen Mange besætninger arbejder på at lave en PRRS-delsanering. En væsentlig forudsætning for succes er god sektionering af staldanlægget og mulighed for at flytte grise uden kontakt mellem holdene.PRRS er luftbåren, så der er risiko for smitte mellem staldsektioner og nabobesætninger. Brug af en levende, svækket vaccine til smågrise mindsker risikoen for […]

Vaccination mod streptokokker kræver grundige overvejelser

Streptokokker udgør en hyppigt forekommende bakteriegruppe. Hos grise er det især arten Streptococcus suis, man ser. Der findes flere forskellige serotyper af Strep. suis. I dansk griseproduktion giver Strep. suis anledning til flere udfordringer hos især pattegrise og klimagrise. Dette indbefatter for eksempel ledbetændelse, hjernehindebetændelse, blodforgiftning og hjerteklapbetændelse. En øget forekomst af streptokok-infektioner, og derved […]

Produktivitet med og uden influenza

Danvet Research har undersøgt, hvad smitte med influenzavirus koster i forhold til dødelighed i farestald og antal fravænnede pr. årsso, og om vaccination mod influenza kan afhjælpe de eventuelle tab på produktiviteten. Der indgik tal fra 210 sobesætninger i undersøgelsen, som viste, at der ikke kan måles ringere produktivitet i besætninger, hvor der findes influenza […]

Produktivitet med og uden influenza i forhold til vaccinationsplan

Influenza er en af de mest hyppigt forekommende infektioner i danske sohold, men trods det ved man kun ganske lidt om, hvad det betyder for produktiviteten, at en besætning er smittet. Mange vælger at vaccinere deres søer mod influenza, selvom det er velkendt, at vaccinationen ikke kan fjerne smitten fra besætningen. Danvet Research har undersøgt, […]