HYGIEJNEKURSUS MIDLERTIDIGT SOM ÅBENT SELVSTUDIE

Hygiejnekursus

Det lovpligtige hygiejnekursus fra Statens Serum Institut er lige nu ændret til et åbent kursus, hvor den besætningsansvarlige underskriver kursusbeviset sammen med medarbejderen. Alle personer, der håndterer levende grise, skal ifølge lovgivningen og DANISH Produktstandard have gennemført kurset ”Hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende svin”. Det er Statens Serum Institut, der udbyder kurset, der […]

Kontrolkampagne sygestier 2024

sygesti

KONTROL AF SYGE OG TILSKADEKOMNE GRISE SAMT KONTROL AF SYGESTIER– Fødevarestyrelsens kontrolkampagne fra februar-september 2024 Håndtering af syge og tilskadekomne grise: Alle grise skal tilses mindst én gang dagligt. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne skal omgående have en passende behandling. Hvis dyret ikke reagerer positivt på behandlingen, skal dyret enten aflives […]