PRRS vaccination sænker smittetrykket

Af svinefagdyrlæge Jens Sørensen Mange besætninger arbejder på at lave en PRRS-delsanering. En væsentlig forudsætning for succes er god sektionering af staldanlægget og mulighed for at flytte grise uden kontakt mellem holdene.PRRS er luftbåren, så der er risiko for smitte mellem staldsektioner og nabobesætninger. Brug af en levende, svækket vaccine til smågrise mindsker risikoen for […]

Godkendelse af PRRS status inden 1. oktober

Danvet

Danvet har haft fornøjelsen af Tina Hansen fra SPF-Sund, der gav os flere informationer og svarede på spørgsmål omkring den igangværende legaliseringsproces hos FVST af alle besætninger med PRRS-status. I den forbindelse er det en vigtig oplysning til jer besætningsejere derude, at efter udfærdigelse af sagsdokumenterne vil I blive ringet op, som en del af […]

Sygejournaler på dansk og engelsk

sygesti

Sygestier og håndteringen af syge dyr er vigtige punkter på dagsordenen i forbindelse med et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Udover retningslinjerne for de fysiske rammer i en sygesti, er det også vigtigt, at der er taget stilling til det enkelte dyr i sygesti – både i forhold til behandling, men også hvorvidt aflivning er nødvendigt. Sygejournaler, […]

Ny PRRS-bekendtgørelse trådt i kraft

Ny PRRS-bekendtgørelse trådt i kraft   Det betyder bl.a. at alle virksomheder med én eller flere besætninger, som har mere end 10 dyr i kategorien søer, gylte og orner eller mere end 100 grise i alt, skal have en PRRS-sundhedsstatus for PRRS1 og PRRS2 pr. 1. oktober 2023. I samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Danske […]

Værn mod PRRS-reinfektioner

Danvet-dyrlægerne Jens Bach og Sif Holmgaard slog på Danvet-årsmøde på tromme for filtre til at forhindre reinfektioner. Foto: Søren Tobberup Hansen Filtre og lys kan være vigtige værn mod PRRS-reinfektioner Luftfiltre og UV-lys bør overvejes for at holde PRRS og andre luftbårne sygdomme ude. Det mener Danvet-dyrlæger. LandbrugsAvisen GRIS 25. apr  Skrevet af Søren Tobberup Hansen […]

Baggrundserklæring til brug ved flytning af tamsvin til en anden medlemsstat

Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når tamsvin flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz).  Med den nye erklæring, vil der ikke længere være behov for en erklæring fra besætningsdyrlægen. Link til Ny erklæring: Ny baggrundserklæring