NYHED: E-learning ammeso/nursesow

Danvet tilbyder nu også et kursus i anlæggelse af ammesøer. Kurset er et selvstudie, der kan gennemføres her på hjemmesiden, og tilbydes både på dansk og engelsk. Kurset giver nye medarbejdere en basal introduktion i anlæggelse af ammesøer. Det afsluttes med en række spørgsmål, hvorefter der bliver udstedt et kursusbevis. Prisen for deltagelse er 200 […]

FVST kontrolkampagne 2023

Svineproduktion

OBS på kommende FVST kontrolkampagne 2023 I slutningen af januar 2023 starter Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, som strækker sig indtil slutningen af juni 2023. Fokusset er på halekupering ude i besætningerne, og 400 besætninger vil blive kontrolleret. Først er der kontrol i sobesætninger og derefter hos tilfældige aftagere. Der er ekstra opmærksomhed på, at besætninger, der […]

Baggrundserklæring til brug ved flytning af tamsvin til en anden medlemsstat

Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når tamsvin flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz).  Med den nye erklæring, vil der ikke længere være behov for en erklæring fra besætningsdyrlægen. Læs mere: Link til pressemeddelelse fra FVST  Pressemeddelelse Link til Ny erklæring: Ny erklæring

ECA desinfektionsanlæg

Fravænnede grise på gang

ECA desinfektionsanlæg Besætninger, der anvender ECA rensningsanlæg i klima- og/eller slagtesvinsstalde, skal være opmærksomme på ikke at lade anlægget køre samtidig med at der er medicin i vandet. Rensningsanlægget indeholder hypoklorsyre, som kan nedbryde flere forskellige antibiotika, hvilket et nyere studie viser. Ved nogle medicinprodukter blev det aktive stof reduceret med hele 40-50%. Rent praktisk betyder […]

Fremtidens farestald med løsgående søer

  Fremtidens farestald med løsgående søer 🐖 Vores kunde, Go Gris I/S, havde tilbage i november måned ‘Åben stald’, hvor deltagerne fik mulighed for at se de helt nye løsgående stier i farestalden, og høre om tankerne bag ved udformningen. Vivi Aarestrup fra SEGES holdte samtidig oplæg omkring tilskudsordningen til byggeri til løsgående søer i farestalden. […]

Særregler omkring tetracycliner

Danvet på kontrolbesøg

Ophævelse af særregler omkring tetracycliner Branchen har gennem mange år haft en forlænget tilbageholdelsestid på 30 dage ved brugen af produkter, indeholdende tetracyclin, til injektion eller oral behandling. Denne særregel blev indført grundet krav fra Rusland i forbindelse med eksport, men da der ikke pt. er eksport til Rusland, er der ikke længere behov for denne […]

NYHED: kurser nu på DANSK og ENGELSK

E-learning on line kursus

Vi er klar med en tidlig julegave i år! Medicinhåndteringskursus og kastrationskursus kan nu tages på både dansk og engelsk online som E-learn-kurser. Målgruppe: Kursets målgruppe er personer, for hvem det er/kan blive nødvendigt at anvende lægemidler til produktionsdyr og er fyldt 18 år. Personer, der pr. 1. februar 2007 har mere end 6 måneders […]

NYHED: E-learning PÅ DANSK OG ENGELSK: Medicinhåndterings- og Kastrationskurser / Courses in handling of medicine and in local anesthesia during castration

E-learning on line kursus

NYHED: Danvet tilbyder nu Medicinhåndterings- og Kastrationskurser som e-learning på DANSK OG ENGELSK! /Courses in handling of medicine and in local anesthesia during castration Vi tilbyder i øjeblikket udelukkende kursus i medicinhåndtering og i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration som E-learning. Dette er af hensyn til den aktuelle efterspørgsel. De obligatoriske kurser i medicinhåndtering […]

Faktorer, der påvirker sodødeligheden

søer

Danvet Research har tidligere vist, at systemer med én ædeboks pr. so har lavere sodødelighed, og at hjemmeblandere har færre døde søer. Men er der sammenhæng mellem opstaldningsform og valg af foder, og bør vi tage højde for andre faktorer vedrørende fodring og opstaldning, når vi vurderer dødeligheden hos søerne? Vi har undersøgt et mere […]