kurser hos danvet

ERFA-GRUPPER: Farestald Dansk

møde

Invitation til ERFA-møder – giv din medarbejder ny inspiration:

ERFA-møder for dansktalende personale i farestald

Danvet afholder hvert halve år et ERFA-møde med fokus på farestalden. Gruppen består af 8-12 dansktalende deltagere, som har deres daglige gang i dette staldafsnit. ERFA-mødet er et heldagsarrangement fra kl. 9.00 til ca. 14.00 og afholdes i en udvalgt besætning, hvilket giver deltagere og dyrlægen mulighed for at gennemgå teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.

Erfamødet giver desuden mulighed for:

  • Sparring med andre, der har daglig arbejdsgang i farestald
  • Præsentere egne produktionsresultater, med input til forbedringer fra andre deltagere og dyrlæge
  • Besætningsgennemgang af en anden besætning, hvor der er mulighed for opsamling af tips og tricks
  • Introduktion til nyeste viden
  • Præsentation af relevante problemstillinger. Dyrlægen har valgt aktuelle emner, der gennemgås grundigt

ERFA-møderne for dansktalende afholdes:

  • Der er i øjeblikke ikke planlagt dato for næste møde men følg med her på siden!

Danvet afholder de kommende måneder ERFA-møder særskilt for medhjælpere i farestalden og i løbe-/drægtigheds-stalde. I første omgang afholdes der møder for medhjælpere i farestalden, og der er grupper både på dansk og engelsk. Disse vil blive afholdt fra medio april til medio maj i hele landet, og efterfølgende vil der blive afholdt møder for medhjælpere i løbe-/drægtigheds-stalde. Invitationer med information vil blive rundsendt via vores nyhedsbrev, samt være synlige på Facebook og her på hjemmesiden.

Spørgsmål om ERFA-gruppen samt tilmelding kan rettes til dyrlæge Carsten K. Nielsen tlf 24616788 eller dyrlæge Trine Hovmand-Hansen eller dyrlæge Sif Holmgaard tlf 40192988, der vil lede møderne.

Carsten K Nielsen
Carsten Knattrup Nielsen
Trine Hovmand-Hansen, Danvet
Trine Hovmand-Hansen
Sif Holmgaard, Danvet
Sif Holmgaard
image_printPrint indlæg