kurser hos danvet

NYHED: E-learning PÅ DANSK OG ENGELSK: Medicinhåndterings- og Kastrationskurser / Courses in handling of medicine and in local anesthesia during castration

E-learning on line kursus

NYHED:

Danvet tilbyder nu Medicinhåndterings- og Kastrationskurser som e-learning på

DANSK OG ENGELSK!

/Courses in handling of medicine and in local anesthesia during castration

Vi tilbyder i øjeblikket udelukkende kursus i medicinhåndtering og i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration som E-learning. Dette er af hensyn til den aktuelle efterspørgsel.

De obligatoriske kurser i medicinhåndtering og anvendelse af lokalbedøvelse i forbindelse med kastration kan nu gennemføres som e-learning på enten dansk eller engelsk. Den teoretiske del er kombineret med en praktisk del, der foretages på staldgangen i forbindelse med et ordinært dyrlægebesøg.

Den teoretiske del gennemføres ved flere læringsmoduler med efterfølgende test. Disse skal være gennemført indenfor en periode på 14 dage efter tilmeldingen. Normalt vil det ikke være mere tidskrævende at gennemføre det som e-learning, men til gengæld spares transport og logistik ifm. med en hel kursusdag. Kursisten kan tage undervisning og test, når det passer ind i de daglige rutiner, og skulle der være behov for hjælp til forståelse, kan Danvet kontaktes.

Husk at al tekst og alle quizzer, der kan besvares online, skal gennemføres online (også afsnittet i medicinhåndteringskurset, der hedder ”practical part”).

Når kurset er bestået, sender Danvet certifikat på kurset til arbejdsgivers adresse. Ved næste besøg af dyrlægen skal han/hun undervise i den praktiske del, og når det er gjort, vil dyrlægen underskrive certifikatet, og det er så først gyldigt fra den dato. Sørg derfor for at have certifikatet klar, til dyrlægen kommer.

Ved at gennemføre hele den teoretiske del online og den efterfølgende praktiske del ved et dyrlægebesøg,  gøres det lettere for både kursist og arbejdsgiver at få tingene til at hænge sammen.

Når tilmelding er foretaget, modtager kursisten en mail på den opgivne mailadresse med angivelse af, hvordan man kommer i gang med kurset, og med password osv.

Brug linket i mailen til at komme ind med, da det ikke virker, hvis man forsøger at komme ind i programmet på anden vis.

Klik for tilmelding:

Man er først endeligt tilmeldt kurset, når man har modtaget den bekræftelsesmail, som bliver sendt ved tilmelding.

ENGLISH:

Danvet now offers courses in handling of medicine and in local anaesthesia during castration of piglets as E-learning in English.

At the moment we only offer these courses via E-learning where you can go through the theory online and get the practical part of the courses in the stable.

We only offer these courses as E-learning due to the lack of demand for physical courses and due to the situation with ex. corona.

You can now take the obligatory courses in in handling of medicine and in local anaesthesia during castration of piglets as E-learning in English. The theoretical part is combined with a practical part, which will be made by the vet in the stable at an ordinary visit to the farm.

The theoretical part is completed by several learning modules followed by tests. These must be completed within a 14 days period after signing up. 

Normally it will not take any more time to go through the courses via E-learning but you will avoid the transport and logistics which is necessary at a physical course. The participant can go through the theoretical part online when it is convenient in the daily routines and if help is needed in the understanding of the text or quizzes, you can contact Danvet.

Be aware that all the text and all the quizzes you can find online should be completed online before you are ready for the practical exercises in the stable (also the part called “practical part” in the course in handling of medicine).

When the theoretical part of the course is completed, Danvet will send the certificates to the farm address, and at the next visit to the farm the vet will go through the practical exercises and sign the certificates. The certificate is valid from the day vet signs it. Be sure to give the certificates to the vet to sign.

By completing all the theory online and the following practical exercises in the stable it has a lower impact on the daily work in the stable and makes things easier for both the participant and the employer.

When the participant is signed up he/she will receive an e-mail at the e-mailadress given with a description how to get started and with ex. password. Be sure to use the link in the mail, at entrance another way will not work.

Click the blue button above to sign up.

You are entered the course when you receive a confirmation mail at submission.

image_printPrint indlæg