kurser hos danvet

ERFA-GRUPPER: Farestald Engelsk

ERFA møde for engelsktalende farestaldspersonale

Invitation til ERFA-møder – giv din medarbejder ny inspiration:

ERFA-møder for engelsktalende farestaldspersonale

Danvet afholder løbende ERFA-møder for udenlandsk personale i farestalden. Møderne er et heldagsarrangement fra 9.00-14.00 med 8-12 kursister samt en dyrlæge og afholdes i en udvalgt besætning. Dette giver deltagerne og dyrlægen mulighed for at gennemgå teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.

Erfamødet giver derudover mulighed for:

  • Sparring med andre, der har daglig arbejdsgang i farestald
  • Præsentere egne produktionsresultater, med input til forbedringer fra andre deltagere og dyrlæge
  • Besætningsgennemgang af en anden besætning, hvor der er mulighed for opsamling af tips og tricks
  • Introduktion til nyeste viden
  • Præsentation af relevante problemstillinger. Dyrlægen har valgt aktuelle emner, der gennemgås grundigt

 

ERFA-møderne for engelsktalende afholdes:

  • Der er i øjeblikke ikke planlagt dato for næste møde men følg med her på siden!

Danvet afholder de kommende måneder ERFA-møder særskilt for personale i farestalden og i løbe-/drægtigheds-stalde. I første omgang afholdes der møder for personale i farestalden, og der er grupper både på dansk og engelsk. Disse vil blive afholdt fra medio april til medio maj i hele landet, og efterfølgende vil der blive afholdt møder for medhjælpere i løbe-/drægtigheds-stalde. Invitationer med information vil blive rundsendt via vores nyhedsbrev, samt være synlige på Facebook og her på hjemmesiden.

Spørgsmål kan rettes til dyrlæge Carsten K. Nielsen tlf 24616788 eller dyrlæge Trine Hovmand- Hansen tlf 29602588 eller dyrlæge Sif Holmgaard tlf 40192988.

Carsten K Nielsen
Carsten Knattrup Nielsen
Trine Hovmand-Hansen, Danvet
Trine Hovmand-Hansen
Sif Holmgaard, Danvet
Sif Holmgaard
image_printPrint indlæg