kurser hos danvet

ERFA-GRUPPER: Løbe/drægtighedsstald Engelsk

ERFA

Invitation til ERFA-møder – giv din medarbejder ny inspiration

Danvet afholder løbende møder for udenlandsk personale i løbe-/drægtighedsstalden.  Møderne er heldagsarrangementer fra 9.00-14.30 med 8-12 kursister samt en dyrlæge og afholdes i en udvalgt besætning. Dette giver deltagerne og dyrlægen mulighed for at gennemgå teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.

Erfamødet giver derudover mulighed for:

  • Faglig sparring med andre med samme arbejdsområde.
  • Præsentation af egne produktionsresultater, med input til forbedringer fra andre deltagere og dyrlæge.
  • Besætningsgennemgang af en anden besætning, hvor der er mulighed for opsamling af tips og tricks.
  • Opdatering på praktiske og teoretiske trends.
  • Præsentation af relevante problemstillinger. Dyrlægen har valgt et emne, der gennemgås grundigt.
  •  

Danvet afholder de kommende måneder ERFA-møder særskilt for medhjælpere i farestalden og i løbe-/drægtigheds-stalde. I første omgang afholdes der møder for medhjælpere i farestalden, og der er grupper både på dansk og engelsk. Disse vil blive afholdt fra medio april til medio maj i hele landet, og efterfølgende vil der blive afholdt møder for medhjælpere i løbe-/drægtigheds-stalde. Invitationer med information vil blive rundsendt via vores nyhedsbrev, samt være synlige på Facebook og her på siden.

Tilmeldinger kan ske online nederst på siden eller ved henvendelse til Danvets kontor, tlf. 98 51 29 88. Spørgsmål og tilmeldinger kan ligeledes rettes til dyrlæge Carsten K. Nielsen,  tlf. 24 61 67 88 eller dyrlæge Trine Hovmand-Hansen tlf. 29602588  eller dyrlæge Sif Holmgaard 40192988 som vil lede møderne.

Carsten K Nielsen
Carsten Knattrup Nielsen
Trine Hovmand-Hansen, Danvet
Trine Hovmand-Hansen
Sif Holmgaard, Danvet
Sif Holmgaard
image_printPrint indlæg