Nyheder

Fravænning uden zink 31-05-2017 - 08:14

Brugen af zink i forbindelse med fravænning har været meget omdiskuteret i de sidste par år. ... Læs mere

Jernmangel giver lavere tilvækst 02-05-2017 - 09:43

Forsøg i sobesætninger ... Læs mere

Grænser, gult kort og Colivet-forbud 06-04-2017 - 10:52

Pr. 31. december 2017 ændres i vægtningen for beregning af ADD for visse grupper af antibiotika. ... Læs mere

Tuberkuloselignende forandringer 23-03-2017 - 13:35

Årsagen til Tuberkuloselignende forandringer hos slagtesvin er fundet. ... Læs mere

Resistens ? 16-03-2017 - 09:45

- set fra den praktiserende dyrlæge.   ... Læs mere

Ny vaccinationsplan? 27-02-2017 - 10:43

Har du tænkt over eller gennemgået din vaccinationsplan for nylig??? ... Læs mere

Nye regler for sundhedsrådgivning 30-01-2017 - 08:50

Målrettet dyrevelfærdsindsats erstatter egenkontrol og audit. ... Læs mere

Hjerteklapbetændelse 07-12-2016 - 11:07

Hjerteklapbetændelse er et fænomen der ses i de fleste besætninger. Enten sporadisk, eller med højere frekvens. ... Læs mere

Ny omregningsfaktor for tetracyklin træder i kraft januar 2017 07-12-2016 - 10:42

Den nye omregningsfaktor benyttes fra januar 2017, hvor nye bekendtgørelser træder i kraft.  ... Læs mere

Influenza ved nyfravænnede grise 28-11-2016 - 09:32

Influenza og blodforgiftning ved nyfravænned grise giver større udfordringer i vinterhålvåret. Læs mere ... ... Læs mere

Nye retningslinier for PRRS i Avl- og opformering. 28-09-2016 - 15:00

I forbindelse med PRRS- blodprøvning i såkaldte røde SPF besætninger, dvs. Avl og Opformeringsbesætninger har SPF- selskabet ændrer retningslinier.   ... Læs mere

Økologisk svineproduktion 28-09-2016 - 15:00

Økologisk landbrugsproduktion er i fremgang, herunder er især svineproduktionen de senere år øget.   ... Læs mere

Ny grænseværdi for gult kort ved brug af antibiotika 29-08-2016 - 14:22

Ny model for gult kort (svin) giver incitament til et ansvarligt antibiotikaforbrug. ... Læs mere

Grise opdrættet uden antibiotika 29-08-2016 - 14:17

Danish Crown har siden 2015 lavet en nicheproduktion med grise, der er opdrættet uden antibiotika.  ... Læs mere

1 2 3