NYHEDER FRA DANVET

Vær klædt på til kontrolbesøg

Kontrolbesøg - Danvet

Kontrolbesøg

Når man arbejder i landbruget må man indstille sig på at myndighedskontrol er blevet en del af hverdagen. Der er bred politisk opbakning til at overvågningen skal skærpes fremadrettet, og derfor kan man med fordel forberede sig således at kommende kontrolbesøg glider så smidigt som muligt for alle parter.

Lav en mappe der rummer de basale dokumenter der altid skal kunne fremvises. Mappen skal indeholde:

  • Rådgivningsaftale
  • Hygiejnekursus (alle medarbejdere uanset arbejdsfunktion) læs mere her
  • Medicinhåndteringskursus (alle medarbejdere der behandler dyr) læs mere her
  • Lokalbedøvelseskursus (alle medarbejdere der bedøver grise til kastration) læs mere her
  • Registrering, risikovurdering og handlingsplan for halebid i egne stalde, og dokumentation for behov hos eventuelle aftagere

Det er ejers ansvar at sikre sig at alle medarbejdere har de fornødne kurser. Tag kopi af beviserne og gør medarbejdere opmærksom på at det er deres ansvar at gemme originalen til senere brug.

Ophæng zoonotisk smittebeskyttelsesplan synligt i forrummet. En lamineret plan holder længere!
Hav planer til nedbringelse at pattegrisedødelighed og sodødelighed klar.
Dødelister for alle dyregrupper og skriftlig dokumentation for kontrol af ventilation/alarmanlæg skal forefindes.
Opdateret og fyldestgørende medicinregnskab for alle dyregrupper skal altid kunne fremvises.

Optegnelserne skal have følgende indhold:

  1. dato for behandlingens indledning og afslutning,
  2. hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling),
  3. årsag til behandlingen,
  4. hvilket lægemiddel, der er anvendt, og
  5. dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag, og hvordan dette er indgivet).

NB: Hyppig årsag til indskærpelser!!!

Sørg for at personale der udvælger dyr til transport er bekendt med eksisterende vejledninger om brok, øresår, haltheder mv.

https://svineproduktion.dk/vejledninger

Lav en strategi i besætningen der sikrer at egenkontrollen vedrørende dyrevelfærd fungerer

Grundig gennemgang af hvordan lovgivningen omkring dyrevelfærd skal fortolkes kan findes i nedenstående dokumenter:
”Vejledning til kontrol af dyrevelfærd i svinebesætninger (februar 2020) læs mere her

”Vejledning om dokumentation, risikovurdering og beskæftigelses- og rodemateriale” (juni 2019) læs mere her

”Fødevarestyrelsens vejledning til vurdering af skuldersår i forbindelse med kontrol” (2015) læs mere her

image_printPrint indlæg