Nyheder

Navlebrok hos svin

Navlebrok skyldes, at navleporten er for stor. Dermed kan tarmene trænge ned og ligge under huden i en sæk. Årsagen til navlebrok kan være en arvelig disponering, men broktilstanden kan også udvikles som følge af en erhvervet lidelse som f.eks. navlebetændelse ved fødsel. I sidstnævnte tilfælde er det en tilstand som udvikles i de allerførste levedøgn.

En del pattegrise udvikler navlebetændelse og senere i livet navlebrok. Amerikanske forskere har undersøgt størknet blod fra navlestrengen og påvist infektion 36-48 timer efter fødsel. Undersøgelsen viste desuden at pattegrise med infektion i navlestrengen havde 10 gange større risiko for at lide af ledbetændelse ved fravænning. Det er typisk E.coli, enterokokker og Staphylokokker, der forårsager navleinfektioner.

Forebyggende behandling:

  • Farestier vaskes, desinficeres og udtørres inden indsættelse af søer.
  • Fjern møg bag soen før og omkring faring.
  • Anvend kun kartoffelmel eller andet udtørrende i hulerne indtil navlestrengen er faldet af. Savsmuld, høvlspåner og andet sugende er bandlyst, da det ophober fugt og dermed øges smittetrykket.
  • Ved fødsel klippes navlestrengen, stumpen skal være ca. 2-3 cm lang.
  • Der sprayes med en desinficerende opløsning på navlestedet.
  • Pattegrise behandles evt. med et prolongeret antibiotikum ved fødsel for at forebygge infektion.