Zoonotisk smittebeskyttelsesplan

Pr 1. oktober 2014 er det lovpligtigt at alle besætninger har en såkaldt Zoonotisk smittebeskyttelsesplan. Denne skal være tilgængelig i stalden og vi foreslår at nedenstående printes ud og sættes i egenkontrolmappen. Én gang om året skal den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen gennemgå smittebeskyttelsesplanen og sikre at denne overholdes. Vi vil opfordre til at smittebeskyttelsesplanen overholdes, for at reducere risikoen for at slæbe bakterier såsom MRSA ud af besætningsområdet og ud til de øvrige omgivelser.

Her kan du udskrive eller downloade din zoonotiske smittebeskyttelsesplan:

Adgang til besætningen

Al adgang til besætningen foregår via forrummet, hvor der skiftes tøj og fodtøj og hvor hænder vaskes og desinficeres. I forrummet skal der være håndvask med koldt og varmt vand, samt håndsæbe, hånddesinfektionsmiddel og engangshåndklæder. Derudover skal der forefindes tøj eller overtrækstøj (evt. engangstøj) til anvendelse i besætningen, gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres (evt. engangsstøvleovertræk) til anvendelse i besætningen og faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og evt. udstyr.

Procedure for adgang til besætningen

Udendørs fodtøj stilles i den ydre del af forrummet, inden risten betrædes. På risten aftages udetøj, tøjet hænges på knager, så det ikke kommer i berøring med staldtøjet, meget gerne i skabe, hvis sådanne findes. Hænderne vaskes i varmt vand og sæbe, tørres i papirhåndklæder og desinficeres med håndsprit. Herefter iklædes besætningens staldtøj. Når risten forlades, tages besætningens fodtøj på. Herefter vaskes hænderne i varmt vand og sæbe og tørres i papirhåndklæder.

Procedure for udgang af besætningen

Inden udgang fra stalden vaskes staldfodtøj. Staldfodtøj aftages, og risten betrædes, og herefter aftages besætningens tøj. Evt. medbragt udstyr rengøres og desinficeres, og alt engangsudstyr efterlades på ejendommen til destruktion. Herefter aftages staldtøj, hænderne vaskes i varmt vand og sæbe, tørres i papirhåndklæder og desinficeres med håndsprit. Herefter iføres eget tøj og den ydre del af forrummet kan betrædes.

Procedure for at udtage materiale

Evt. blodprøveglas, fæcesbægre eller andet udtaget materiale lægges i rene og støvfrie poser, inden hænderne vaskes og desinficeres. Posen kan evt. aftørres udvendigt med et papirhåndklæde med sprit.

Procedure for udtagelse af udstyr

Medbring kun relevant. Udstyr, der skal medbringes, kan med fordel medbringes i plasticpose, og når stalden forlades forbliver plastikposen i stalden. Alt udstyr renses og aftørres med sprit, inden det tages ud af stalden.

Procedure for vask af staldtøj

Alt staldtøj vaskes i vaskemaskine opstillet i forrummet. Såfremt vaskemaskine ikke forefindes i staldområdet, skal det beskidte tøj i rene støvfrie poser, og herfra puttes det direkte i vaskemaskinen og vaskes ved 60 grader.

Procedure for destruktion af materiale

Materiale til destruktion tages ud af besætningen i rene støvfrie poser, og destrueres på normal vis.